Share:

Traitor Hearts (Tagalog/Filipino)

Marrese Monika Romance

745 reads

Sweetness & Possession Series #7 :

May mabigat na dahilan kung bakit pinili ni Jaycelle na magtrabaho sa mga Hochengco.

Iyon ay para makamit niya ang katarungan sa pagkamatay ng kaniyang lolo na nagpalaki sa kaniya simulang sanggol palang siya.

Pero papaano kung hindi katarungan ang nahanap niya? Papaano kung pag-ibig ang magiging hadlang sa kaniyang misyon?

Unfold

Latest Updated
epilogue
Comment