Share:

Bes with Benefits

JheangLiit Steamy Stories

32980 reads

Best friends, dapat hanggang `don lang ngunit paano kung ang pagiging matalik na magkaibigan lang ay humantong sa isang pagnanasa sa isa’t isa?

Unfold

Tags: love-trianglesecond chancefriends to loverspregnantarrogantmanipulativedrama
Latest Updated
Special Chapter
Comment