Share:

Each With You

Peach Sevilla Romance

202 reads

Mayabang man ang unang naging impresyon ni Simone sa sikat na basketball player na si Chad Esquivel, nagbago iyon nang maging landlord niya ang binata at makilala ito nang lubusan. Bukod sa guwapo ay napakabait pala nito, dahilan para magkalapit sila.
Ngunit biglang nagbago ang lahat nang mag-iba ang pagtingin ni Chad kay Simone.Pursigido ang binata na ligawan siya.
Pero once bitten ice shy ang drama ni Simone. Hindi niya alam kung magagawa niyang bigyang-katugunan ang pag-ibig ni Chad gayong ayaw na niyang umibig uli sa isang atletang tulad nito na marami siyang kaagaw.
But how could she say no to an almost perfect man?

Unfold

Tags: alphafriends to loversindependentdare to love and hatebanddramacomedysweetcitybasketball
Latest Updated
Chapter Twelve
Comment