Share:

BAKANTENG NITSO 2- Kasunduan (Tagalog)

Author Ajeomma Horror

674 reads

"Bwahahaha!" umiekong halakhak ng hari ng kadiliman.

"Magaling, aking kampon! Ipagpatuloy mo ang pangangalap ng mga kaluluwang makakasama natin dito sa impyerno. Ibigay mo ang anumang nanaisin nila. Kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, kagandahan, kabataan at lahat ng gusto pa nilang makamtan at matamasa bago ko kunin ang kanilang mga kaluluwa!" At muling humalakhak ang lalaking nakaupo sa kanyang trono.

Ano ang magiging kaugnayan ng kampon nitong may dilaw na mata sa mayamang si Ismael at sa maybahay nitong si Josefina? Sino sina Isagani at Josephine? Magtagumpay kaya ang diablo na maisama sa impyerno ang kanilang mga kaluluwa?

Muli nyo akong samahang tuklasin ang kanilang kahahantungan.

Unfold

Tags: RevengeDarkForbiddenLove-triangleManipulativeParanoidMistressDramaTragedyTwistedFilipino
Latest Updated
Paglilinaw

MGA eksena nang nakaraang pangyayari:

nang alukin ni Alister ng tulong si Josefina.....

"Ano ang ibig mong sabihin?", tanong ni Josefina sa lalaking kanina lang ay nasa tabi ng poste sa kalsada ngunit ngayon ay nasa loob na ng kanyang silid.

"Bibigyan kita ng ilang araw upang alamin ang tunay na damdamin ni Ismael……

Comment