Share:

IATLP: The end of Battle of D. Princess & L. Princess

Ms. Tenshi Fantasy

356 reads

BOOK 3

Parehas na araw isinilang
Ang tawag sa kanila'y kambal
Ang isa'y nabuhay sa kasamaan
Habang ang isa'y nabuhay sa kabutihan
Sila'y itinakdang maglalaban
At iisa lamang ang maaring mabuhay sa kanilang dalawa.
Pero nagbago ang nabuhay sa kasamaan.


Maari bang itaya ng nabuhay sa kabutihan ang kanyang buhay para lang sa isang taong hindi kadugo ang turing kundi kakambal niya?

I am the legendary princess

Unfold

Tags: powerfulbraveprincessdramacomedyroyalmagical worldanother worldbetrayalsupernatural
Latest Updated
40(end)
Comment