Share:

Horror High

Kuya Soju Horror

317 reads

(TAGALOG STORY)

Every school has its own creepy tales...

Samahan natin sina Belle at Prince sa pagtuklas nila sa kababalaghan sa Wellington High!

Unfold

Tags: AdventureDarkGhostArrogantTwistedSweetDarkDreame2019BxG
Latest Updated
LESSON 17- The Final Chapter


Prince’s POV

“AKO nga, Prince. Nagtagumpay ka. Napuno mo na ang kuwintas. Makakatawid ka na sa kabilang buhay!” ani Sarah sa akin habang puno ng saya ang kaniyang magagandang mata.
Totoo ba ito? Paanong nandito si Sarah? Hindi ba’t nasa kabilang buhay na siya? Kinusot ko pa talaga ang dalawa kong mata para makasiguro a……

Comment