Share:

School Trip X3M

Kuya Soju Horror

670 reads

(TAGALOG STORY)

Isang bagong
estudyante sa Wellington High School si Olga. Sumama at nakipagkaibigan siya sa school bully na si Sabina dahil sa pag-aakala na poprotektahan siya nito laban kay Elizabeth—ang ex-girlfriend ng kanyang nobyo na si Dario. Ngunit nang traydurin siya ni Sabina ay doon niya napagtanto kung gaano ito kasama. Nakulong siya dahil sa kasalanang ito ang may gawa at doon na nag-umpisa ang pagkapoot niya dito. Sumumpa siya na babalikan ito upang maghiganti! Magtagumpay kaya si Olga sa paghihiganti niya?

Unfold

Tags: CultDarkTragedyTwistedDarkDreame2019
Latest Updated
LESSON 30- Final ExamNAGULAT na lamang si Olga nang makita niya na nakawala na si Lucy sa pagkakatali nito. Susugurin niya sana ito ngunit naging mabilis ang pagkilos ni Lucy. Kinuha nito ang bangko na pinagtalian dito at inihampas sa kanya. Nakaiwas naman siya pero natamaan pa rin ang kanyang kaliwang braso!

"Ahhh!!!" hiyaw niya nang mar……

Comment