Share:

Pristine Academy

Kuya Soju Teen fiction

116 reads

(TAGALOG STORY) Isang BOY sa ALL GIRLS SCHOOL. Cute and playboy. Yan si Keifer Trunk. Mapipilitan siyang mag-disguise as a GIRL sa PRISTINE ACADEMY dahil sa isang dahilan...

Unfold

Tags: CampusHighschoolComedyTwistedSweetBxG
Latest Updated
-EIGHTEEN-


 

“AEONE”

“OH, bakit natahimik kayong dalawa diyan?” nandidilat ang mga mata na tanong sa amin ni Sabina. “Nahihiya ba kayo na nalaman na ng lahat ng nandito sa Pristine Academy na lesbian kayong dalawa?”

            Tumiim-bagang ko. “Walang masama sa pagiging lesbian, Sabina! Yes, we’re ……

Comment