Share:

Si Orange (The Baby Girl Turned Wife)

Amor Filia YA&Teenfiction

572 reads

Dahil sa hinanakit ni Anastacia aka Orange sa ama dulot ng mga problemang dala ng ikalawang pamilya nito, nasuong siya sa isang mabilisan at maling desisyon at iyon ay ang kunwaring pakikipagtanan sa Fine Arts student na si Carlo. Nagpanggap silang mag-asawa nito pero sa kabila niyon ay patuloy sa pag-ikot ang normal nilang buhay. Lingid sa lahat ay magkahiwalay naman sila ng tinutuluyan ng lalaki.

Hindi nagtagal ay natuklasan ni Orange na may nobya pala si Carlo at kahit inamin nitong may pagtingin ito sa kaniya, hindi nito itinangging may nobya ito sa katauhan ni Portia. Nalito siya dahil doon pero sa huli, tinanggap na lang niyang pagpapanggap lang ang ginagawa nila ni Carlo. Hindi na siya dapat umasa. Tinutulungan lang siya nito para mabawi ang ama sa bagong pamilya nito.
Sa kabilang banda, natutulungan din niya si Carlo sa pagrerebeldeng ginagawa nito sa mga magulang. Maging ang kurso kasi nito sa pag-aaral ay pinakikialaman ng mga ito kaya naisipan nitong maglayas. Nang umayon si Carlo sa plano niyang pag-aasawa, naisip nitong makatutulong din iyon para mapag-alala ang sariling mga magulang, at sa huli ay pabayaan na itong magkaroon ng kontrol sa sarili nitong buhay.

Ang problema, isang araw ay naisipang dumalaw ng mga magulang ni Carlo sa binata. Dahil doon ay napilitan silang umaktong tunay na mag-asawa. Lumala pa ang situwasyon nang nalaman nilang may sakit pala sa puso si Mrs. dela Peña at hindi ito maaaring bigyan ng sama ng loob. Sinamantala iyon ni Marsha para paikutin sila. Wala silang magawa dahil hawak nito ang lihim nila ni Carlo na hindi maaaring malaman ng ina nito.

Pero ano ang gagawin niya kung isang araw ay si Carlo mismo ang hingin ni Marsha? May karapatan naman kaya siyang tumanggi kung hindi naman niya maituturing na kaniya si Carlo?


Unfold

Tags: arranged marriagecomedysweethumorouscampusfirst lovewifehusbandsistersstepmother
Latest Updated
Chapter 19
Comment