Share:

My Handsome Stalker (Tagalog)

Cristina_deLeon WP Suspense/Thriller

28085 reads

Sanggol pa lang si Elise ay binili na siya ng isang mayamang lalaki para pakasalan. Si Cedrick na ubod ng gwapo pero walang pakialam sa agwat ng edad nila.
Masyadong possessive si Cedrick sa kanya to the point na nagawa siya nitong ilayo sa mga buong pamilya niya at pinagbabawalan pa siya nito na makipaglapit sa ibang lalaki.
Pero paano nga kaya na ang isang katulad nito ay nagkagusto sa isang babae lang na katulad niya? Bakit handang gawin ni Cedrick ang lahat para lang makuha ang pag-ibig at atensyon niya? At higit sa lahat, bakit ba pakiramdam niya ay hindi ito basta pangkaraniwang tao lang at may kakaiba itong kapangyarihan?
Bakit pakiramdam niya ay matagal na silang magkakilala nito? Ano’ng lihim ang itinatago nito at bakit gano’n na lamang ang obsession nito sa kanya?

Unfold

Tags: ActionStalkerVampireDarkPossessiveReincarnationAnimationManipulativeDramaTragedyFilipino
Latest Updated
Epilogue : A Brand New Cedrick
Comment