Share:

WARMTH

READING AGE 18+

Elly Cent Martinez Steamy Stories

1668 reads

o women. Three dead men. One vacation that turned Mellow's life upside down...

Important Note: This story conta scenes and languages suitable only for MATURE readers. If you're UNDER EIGHTEEN, do not proceed. I repeat, do not proceed. This is not a drill. Mabubulag ang mga batang matitigas ang ulo. :D

Unfold

Tags: murderdarksexincubus/succubustragedytwistedbxg
Latest Updated
13--Pain and Pleasure


“FUCK me, Scion,” she crooned, grinding her hips around him. Tumiim ang bagang ni Scion, marahas na bumugang hangin. Gumalaw ang balakang nito palayo. Ngunit bago pa man makapagprotestang muli si Mellow, inalis nito ang pagkakakapit ng mga hita niya sa beywang nito at ibinuka ang mga iyon. With his eyes locked onto hers, he reached do……

Comment