School Trip by Kuya Soju - online books | Dreame
Share:

School Trip

Kuya Soju Suspense/Thriller

17318 reads

(Tagalog Story)

Biktima ng bullying at nag-suicide. Iyan ang nangyari kay Olivia. Ang pangyayaring iyon ay nakalimutan na ng lahat...Pero ang kaluluwa ni Olivia, nakalimutan na rin kaya iyon? Sasama ka ba sa isang kakaibang field trip? Marami kang matututunan dito tulad ng pagsigaw ng malakas, pagtakbo ng mabilis at pagtakas sa kamatayan!

Unfold

Tags: othersdarkdramatragedytwisted5 Seconds of Summer
Latest Updated
LESSON 30- Final Exam
Comment