Share:

WILDHORN BAND (falling for rockstars series)

maricardizonwrites Romance

23 reads

**daily update **

Wildhorn is a bad formed during college. Through thick and thin, through tragedies, falling and love and heartbreak, the members remain close friends.

Unfold

Tags: Opposites AttractSecond ChanceFriends to LoversBadboyNerdGoodgirlGentleDramaSweetBxG
Latest Updated
Book 3: Chapter 3

TAHIMIK lamang na nakaupo si Grace nang magpunta siya sa klase niya para sa oras na iyon. Hindi sila magkaklase ni Marilou sa subject na iyon pero ayos lang naman iyon dahil sabay rin namang matatapos ang kani-kanilang mga klase. Pero ang dahilan ng ikinatatahimik niya ay ang nakakahiya pa rin niyang nagawa sa canteen. Kung bakit ba naman kasi t……

Comment