Share:

Contract with Mr. Jerviz Lantice

Jenelyn Hidalgo Romance

36 reads

Cover by: Jeth Cano
“Kahit anong pilit kong ‘wag itong mahalin dahil alam kong bandang huli, ako pa rin naman ang masasaktan, wala na akong nagawa kundi ang mag patangay sa nararamdaman ko. Kung dumating man ang panahong bumalik na ang kanyang girlfriend at handa na itong ayusin kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa, siguro tama na sa akin ang magagandang alaala na nabuo ko sa mga panahong kapiling ko pa si Jerviz.”


Salitang pilit isinisiksik ni Kate sa sarili.


Kakayanin kaya niyang makita sa piling ng iba ang lalaking pinakamamahal niya?


Kate Santiago
Jerviz Lantice
Disclaimer

This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
All rights reserved


No part of this book may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the author.
Written by: iamdreamer28

Unfold

Tags: billionairerevenge
Latest Updated
Chapter 1
Comment