Share:

Party of Destiny: The Beauty Caught The Beast (Filipino)

Venice Jacobs Romance

1587 reads

Elizabeth was very popular because of her beauty. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming lalaki ang umaaligid sa kanya. Pero hindi tulad ng ibang babae ay hindi niya gustong pagka-guluhan siya dahil sa angkin niyang ganda. Kaya nga hindi niya tinatanggap ang mga alok na mag-artista siya o mag-modelo. She wanted to live a simple life. At kuntento na siya sa pagiging simpleng employee sa isang kumpanya.
Subalit ang simpleng buhay na iyon ay nagulo nang makilala niya si Jack Knightley, dati itong nagsisilbi sa militar. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang lubayan ang lalaking ito. Kahit ilang beses na siya nitong ipinagtatabuyan ay patuloy pa rin siya sa paglapit dito. Maybe because of the feeling she had everytime she was with him.
Inaamin niya sa sarili na interesado siya dito pero hindi naman nito magawang makita ang tunay na nararamdaman niya para dito. Siguro dahil sa nakakulong pa rin ito sa mga sugat nito – pisikal at emosyonal. He kept on calling himself a beast, kaya daw kailangang lumayo na siya dito. Hindi niya magagawa iyon. Ipaglalaban niya ang nararamdaman para dito kahit na pagtawanan pa siya ng ibang tao. She would show him that a beauty can live with a beast for a happily ever after.

Unfold

Tags: SweetBxG
Latest Updated
Episode 20.4

1 YEAR PASSED…
“SWEETHEART.”
Napabuntong-hininga si Elizabeth nang marinig ang pagtawag na iyon ng asawang si Jack sa kanya. Nagluluto sila ng hapunan nila ng mga oras na iyon at naiinis siya dahil inaabala na naman siya ng lalaki. “Bakit?” tanong niya dito nang makapasok ito sa bukana ng kusina. Karga-karga nito ang anak nilang si Belle n……

Comment