Share:

BAKANTENG NITSO 3- Adang Kuba (Tagalog)

Author Ajeomma Horror

501 reads

Nakahanda na naman ang lalaking may dilaw na mata upang muling kumalap ng mga kaluluwang ihahagis sa dagat- dagatang apoy.

"Bwahahaha! Magaling Alister. Sunduin mo silang lahat at ihandog sa aking paanan!" Humahalakhak na utos ng hari ng kadiliman.

"Masusunod, aking panginoon."

Isang babaeng nagtataglay ng 'di kaaya-ayang itsura at isang binatang pipi ang susubukang tuksuhin ng diablo. Magtagumpay kaya ang lalaking may dilaw na mata laban sa kanilang busilak na pagtitinginan? Samahan n'yo akong tunghayan ang kanilang kasaysayan.

Unfold

Tags: MurderParanormalDarkOne-night StandFriends to LoversSadisticParanoidDramaTragedyTwistedFilipino
Latest Updated
FINAL CHAPTER - Wagas na pag-ibig

"MAGANDA at tahimik sa lugar na ito, Ada. Makakapamuhay tayo ng walang gagambala sa atin. Marunong akong magtanim. Pupunuin natin ng mga gulay at puno ang paligid ng bahay natin. Payak at malayo sa mga mapanghusgang mata ng mga tao. Makakayanan mo ba pagtiisan ang mamuhay sa ganitong lugar?", tanong ni Apa.

"Basta kasama kita, Apa. Kahit s……

Comment