Share:

THE BEAUTIFUL WOLF SERIES 1: AMELIA STONEX

CallmeAngge Vampire/Werewolf

581 reads

Amelia Stonex; ang panganay sa magkakapatid. They are six beautiful lady, all are beautiful wolves.
Hindi literal na mga tao. Kakaiba sila.
They are wolf shifters.

ABILITY: Amelia can cure any kind of sickness.
The Healer.

Sabi ng kanilang mga magulang, ang bawat sa kanilang magkakapatid ay may lalaking nakatakda para sa kanila.
Isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Amelia at iyon ay nang matagpuan niya ang nakatakda para sa kan'ya.

Her mate.

But he's a human, hindi niya kauri.He is a handsome guy with deep set of gray eyes. Isang tao na hindi naniniwala sa nilalang na tulad niya.

Unfold

Tags: WerewolfAlphaDarkPowerfulLunaTwilightSweetBxG
Latest Updated
FINAL CHAPTER

Magkahawak-kamay na nilapitan ng mag-asawang Dave at Amelia ang ginang na mataman na nakatitig sa malaking wedding photo na nakasabit sa salas.

"Mom.." pukaw ni Dave sa ina.

"Bagay na bagay kayo ni Amelia.." anas ng ginang at mataman na pinagmasdan ang mag-asawa.

"Pasensya na kung wala ako sa kasal mo,anak.." may pagsisi……

Comment