Share:

Lalaki hindi Babae! (GXG)

READING AGE 18+

Riri119131 YA&Teenfiction

55 reads

Sheaina, a brave and smart woman, a victim of heartbreak with the first woman she loved. She promise to herself never fall in love with a girl, again. Pero ano ang mangyayari if makilala niya si Riley, a happy go lucky woman. What if anak pala ito ng first woman she loved? And what if she finds out her Mom dark secret?

Started: March 21, 2021
End:

Unfold

Tags: love-triangletwistedsweetbisexualheavyhighschoolcoming of ageschoolsistersvictim
Latest Updated
Treinta y ocho

SHEA

Napabuga na lang ako ng hangin ng maalala ko 'yong condition ni Lola sakin kanina. Pakiramdam ko tinatakasan ako ng lakas sa narinig.

"Apo?!" Tumaas ang boses ko sa narinig. Hihimatayin ata ako sa gusto niya. Saka ko tinuro si Traise na nanlalaki ang mata sa gulat. "Mawalang galang na ho pero hindi ko ho ……

Comment