Share:

BAKANTENG NITSO 4 (Tagalog)

Author Ajeomma Horror

31 reads

Nabigo si Alister na madala sa impyerno ang kaluluwa nina Ada at Apa dahil tinalo ito ng wagas na pag-ibig ng binata para sa kaibigang matagal na pa lang minamahal.

Ngunit hindi matanggap ng lalaking may dilaw na mata ang kabiguan.

Nangako itong magbabalik upang iharap ang kanilang kaluluwa sa kanyang panginoong Lucifer... sa anumang paraan!

"Walang makatatakas kay Alister!" Umuugong nitong sigaw na sinundan ng mapanlinlang at tusong halakhak.

Unfold

Tags: MurderParanormalDarkReligionFamilyGhostDramaTragedyTwisted
Latest Updated
Comment