Share:

Status: In a Relationship with Rival School's Mr. Popular

Katerina Emmanuelle Teen fiction

138 reads

"I was born to hate you."

Iyan ang mga unang salitang sinabi ni Zoe sa "boyfriend" niyang si Jet kasama ng isang mala-demonyitang ngiti. Desperada na si Zoe na mapanatili sa paaralan ng Westerhaven matapos siyang magkaroon ng scandal-kuno nang kumalat sa social media ang sexy niyang picture.

Ngunit hindi niya alam na ang pagsabi niya sa presidente nila ng "I will do everything" ay itatapon siya nito sa mga braso ng isang lalaking kahit hindi niya pa kilala ay hate na hate na ng buong pagkatao niya. Sapat na sa kaalaman ni Zoe na galing itong Pryston para mainis siya. At ang malala pa dito, kinakailangan niyang magpanggap na girlfriend nitong perverted na lalaking ito.

Oh no!

Now, how did Zoe get in a situation like this? And how will Zoe and Jet pretend to be in love when they hate each other down to their last cell?

Torn between the half-hearted kisses and hugs for show, the two can't help to wish it's over. But the question is "Will it ever be? And how?"

Unfold

Latest Updated
Author's Note

Hello! I want to say congratulations for reaching the end! Thank you so much for reading my book and now it's time to say good bye to its first instalment.


Status: Still in a Relationship with Mr.  Popular (#2) is already posted in my profile!


If you wish to stay connected with me follow me on my social media ac……

Comment