Share:

Biografi Nabi Muhammad (part 2)

Ismael Alberto Amado Romance

33 reads

Kemudian Rasulullah saw diusir sehingga beliau sampai
di suatu kebun yang dimiliki oleh dua orang dari orang-
orang kaya Tha’if. Di sana beliau duduk di bawah
naungan pohon anggur. Dua orang pemilik kebun itu
merasa kasihan melihat keadaan orang yang terusir dan
terluka itu. Mereka membawa kepadanya setangkai
anggur dengan seorang pembantu. Pembantu mereka
adalah seorang Nasrani yang bernama Adas. Si
pembantu meletakkan setangkai anggur itu depan Rasul
saw lalu beliau mengulurkan tangannya kepadanya
sambil berkata: "Bismillahirahmanirrahim (Dengan
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).
Adas berkata kepada Nabi, perkataan ini tidak begitu
dikenal oleh penduduk negeri ini. Nabi berkata: "Anda
dari daerah mana?" Adas menjawab: "Aku adalah
seorang Nasrani dari Nainawa." Nabi berkata: "Apakah
engkau dari desa lelaki saleh Yunus bin Mata?"
"Bagaimana engkau tahu tentang Yunus?, sambung
lelaki itu. Nabi berkata: "Itu adalah saudaraku. Ia adalah
seorang Nabi aku pun seorang Nabi."

Unfold

Latest Updated
chapter 10
Comment