Share:

Ruptured Pages

Jay Marcelino Suspense/Thriller

18 reads

"Pag nagkita tayong muli, isusumpa mo ang araw na nagising ako at sa akin mo ibinilin ang anak mo. Sisiguraduhin kong hinding-hindi niya makikilala ang taong nagluwal sa kanya."

Ang mga katagang lumabas sa bibig ni Emilia dahil sa galit at poot na nararamdaman. Sa kadahilanang naglihim ang kapatid sa kanya mula sa pagkagising sa masamang bangungot niya'ng nakaraan.

Until she meet Alice. A young woman who have the same face like of her sister. Hindi lang iyon maraming katangian ni Caterina ang taglay nito. At ang mas nakakaagaw atensiyon niya ay taglay din nito ang mga katangian na para sa kanya.

Will Alice be the reason of Emilia's defeat?

Tuluyan na kaya mabuway ang mga planong inilaan sa grupo na sumira nang kanyang kabataan?

Unfold

Tags: ActionMurderDarkFamilySystemManipulativeKickass HeroinePowerfulDramaTwisted
Latest Updated
Chapter XIII

Iginiya ni Andrew ang paningin sa loob nang resto. Hinanap nang mata kung saan nakaupo si Jona. Nakita niyang may lalaking nabangga sa isang customer sa loob. 

Humihingi nang paumanhin ito at tumingin sa table na nasa malapit sa glass na malaking window nang resto. At kumaway. 

Sinundan nang tingin ni Andrew ang tiningnan n……

Comment