Share:

Ruptured Pages

Jay Marcelino Suspense/Thriller

35 reads

"Pag nagkita tayong muli, isusumpa mo ang araw na nagising ako at sa akin mo ibinilin ang anak mo. Sisiguraduhin kong hinding-hindi niya makikilala ang taong nagluwal sa kanya."

Ang mga katagang lumabas sa bibig ni Emilia dahil sa galit at poot na nararamdaman. Sa kadahilanang naglihim ang kapatid sa kanya mula sa pagkagising sa masamang bangungot niya'ng nakaraan.

Until she meet Alice. A young woman who have the same face like of her sister. Hindi lang iyon maraming katangian ni Caterina ang taglay nito. At ang mas nakakaagaw atensiyon niya ay taglay din nito ang mga katangian na para sa kanya.

Will Alice be the reason of Emilia's defeat?

Tuluyan na kaya mabuway ang mga planong inilaan sa grupo na sumira nang kanyang kabataan?

Unfold

Tags: ActionMurderDarkFamilySystemManipulativeKickass HeroinePowerfulDramaTwisted
Latest Updated
Chapter XV

"Alice!"

Napalingon si Alicia sa tawag na iyon. Ang ate Bianca niya nalalabas din ng condotel. 

"Ate?" si Alicia.

"Ginabi ka ah?" tanong nito sa ate Bianca niya. 

Kadalasan kasi maaga itong nakauwi dahil sa may anak itong naghihintay. Single mother, at mag-isang pinapalaki ang dalawang taong gulang nitong anak n……

Comment