Share:

The Crowned Mafia Boss: His Obsession [Completed] Tagalog

MinieMendz NewAdult

74307 reads


Walang-wala si Hera no’ng panahon na kinakailangan ng kaniyang pamilya ang tulong niya. Iba’t ibang raket na ang pinasok niya pero hindi pa rin sapat iyon para matustusan ang pangangailangan ng kaniyang pamilya. Kaya naman nang may isang kaibigan na nag-rekomenda sa kanya ng trabaho ay sinunggaban agad niya ito kahit na hindi pa niya alam kung ano iyon. Dahil sa laki ng bayad ay hindi na siya nagdalawang-isip pa at kahit hindi na tinanong ay sumige na agad siya.
Nalaman niya na isang binatang lumpo pala ang kailangan niyang alagaan. Naging mahirap din dahil napakasungit nito at napakamisteryoso. Pero wala naman na siyang reklamo dahil para na rin ito sa perang binayad sa kanya.
Pero habang tumatagal ay tila naiipit siya. Hindi niya mawari kung bakit bigla na lang hindi siya makaalis. Palagi itong nakamasid sa galaw niya. Palaging pinapakialam pati ang pakikipag-komunikasyon niya sa mahal niya sa buhay.
Nang oras na matapos ang kontrata niya rito ay nabigla siya nang ayaw na siya nitong paalisin. Nagmakaawa ito at hindi rin niya alam kung bakit hindi niya ito natiis.
Hanggang isang araw ay may nangyari sa kanila na hindi niya napigilan. Inangkin siya nito at tila iyon pa ang mas nagpahirap sa siasyon niya. Dahil mas lalo nitong hindi siya pinakawalan at lalo siya nitong kinulong kasama nito.
“Hindi mo ako puwedeng iwanan, Hera. Dahil baka hindi kita mahabol oras na gawin mo iyon. Mahina man ako sa paningin mo, pero kaya kong gawin ang lahat. Kaya subukan mong umalis, tingnan natin kung ano ang kaya kong gawin sa iyo sa oras na iwanan mo ako.”
Ayaw na ni Hera dahil alam niya na isang obsession lamang ang nararamdaman nito para sa kanya. At tiyak niya na walang pagmamahal na nakapaloob doon.

Unfold

Tags: billionairedarkpossessiverapesexforcedarrogantpowerfulmafiabxg
Latest Updated
Epilogue
Comment