Share:

Her Wedding Proposal

keired NewAdult

1853 reads

"Will you marry me?" -Aster Azurin

Ang gusto lang naman ni Janus Miles ay ang mapaghiganti ang kaniyang inang namatay at pinabayaan lang ng kaniyang pinagtatrabahuang hotel. Ngayon nasa harapan na niya ang may-ari ng Grants Hotels at inaalok siya ng kasal, tatangihan niya pa ba? Ang kaso nga lang iba sa inaakala niya si Aster Azurin. She's weird, dangerously hot and full of secrets.

Unfold

Tags: sweetcityYA Fiction Writing Contest
Latest Updated
14: HER TASTE
Comment