Share:

BAD APPLE (Tagalog/Filipino story)

jjey_el Romance

240 reads

"THEY SAY, DON'T LET IT MIXED WITH THE GOOD ONE'S."Is he really a BAD APPLE? Or he is the most delicious fruit tarnished with just a BAD PAST?

Unfold

Tags: MurderRevengeDarkLove-triangleSecond ChanceBadboyMaidArtistDramaDreameSeed2019
Latest Updated
KABANATA 7

Habang pabalik sa beach house ay pasulyap-sulyap si Christina kay Gibson. Maaaring may kagaspangan ang ugali nito kung minsan pero sa kabila niyon ay ay mabait naman pala talaga ito. Ipinag-take out pa siya ng croissant at muffins. Napansin siguro nito na nagustuhan niya iyon.

Malapit na sila sa bahay nang mapansin ni Christina ang&……

Comment