Share:

BAD APPLE (Tagalog/Filipino story)

jjey_el Romance

2277 reads

"THEY SAY, DON'T LET IT MIXED WITH THE GOOD ONE'S."Is he really a BAD APPLE? Or he is the most delicious fruit tarnished with just a BAD PAST?

Unfold

Tags: MurderRevengeDarkLove-triangleSecond ChanceBadboyMaidArtistDramaDreameSeed2019
Latest Updated
KABANATA 35

"Matagal-tagal na rin buhat ng huli kang dumalaw sa recovery center."

Ungkat ni Olivia. Gustong mainis ni Christina dahil hindi man lang siya binibigyan ng pansin nito, ni ang batiin nga siya ay hindi nito nagawa.

"Regular naman ang pagpunta doon ng kapatid ko hindi ba?"

"Yes, pero mas kilala ka ni Chelsea. Wouldn't it b……

Comment