Share:

Viên Đường Dâu Tây

READING AGE 16+

Vi Quyên ChickLit

119 reads

Hắn chỉ mới hai mươi tuổi, là cái tuổi tự tin cùng thế giới kháng tranh.

Nhưng hắn lại bị sự bất công của hiện thực từng bước một bức lui đến góc tường.

Đúng vậy, không tin số mệnh còn có thể thế nào đâu?

Unfold

Tags: serious
Latest Updated
Ấm áp

Hồ Việt Tiến lấy bình tĩnh một lúc, lập tức đi tới kêu một tiếng ”Mẹ”, anh ngồi: “Tiệm cửa hàng kia là con tự cho thuê, Giang Mộng Vy không biết chuyện lần trước, là do giận con,” anh cầm tay Dữu Diệu Ngọc lên,”Mẹ hãy đánh con đi!” Nói xong, anh đem tay của Dữu Diệu Ngọc hướng về mặt mình.

Dữu Diệu Ngọc nhất quyết không chịu động……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.