Share:

THE RETURN OF "THE ROSE"

NihcRonoel Suspense/Thriller

10 reads

"How far can you go without even breaking the law?"

She seems to be a simple girl, not until you see her deadly weapon. Known as "The Rose among The Thorns", she has never broken the law... but gone pretty close to it. The law? Find out in...

The Return of "The Rose".

Unfold

Tags: ActionMurderRevengeDarkForbiddenSexArrogantBadgirlKickass HeroineTragedy
Latest Updated
Unexpected Encounter

Cannery's P.O.V.

Agad kong kinuha ang baril na lagi kong katabi sa pagtulog at walang pasubaling sunod-sunod kong pinaputukan ang anino, but he was fast enough para umiwas sa mga bala ko.

Dali-dali akong tumakbo papunta sa balkonahe — hindi alintana ang mga bubog na maaari kong matapakan nang dahil sa nabasag na sal……

Comment