Share:

MAELSTROM OF DESIRE

READING AGE 16+

Azalea Alvez Fantasy

3021 reads

Carylle Verano has a good life to live. A wonderful family, a stable job and a loving boyfriend, Jude Sebastian.

Ngunit hindi niya inasahan na isang araw ay kakailanganin niyang pumunta sa isang isla sa Calatagan, Batangas upang bawiin ang lalaking minamahal mula sa makapangyarihang engkantada na kung ilang daang taon nang naghahasik ng lagim sa mga taong naninirahan doon.

Alam niyang wala siyang laban sa isang kampon ng kadiliman subalit determinado siyang gapiin ito. But is love enough to save the man she loves from the fangs of darkness? Or will she lose Jude forever?

Credit to the Owner of the Photo: Ali Pazani on Unsplash

Unfold

Tags: reincarnation/transmigrationmanipulativebadgirldramatragedytwisted
Latest Updated
CHAPTER 22 (FINAL CHAPTER)

Pagkatalon sa tubig ay mabilis silang lumangoy palayo sa motor boat.  Ilang dipa pa lang ang layo nila ay  bigla na itong  naglagablab. 

“Dali, sa isang bangka,” wika ni Jude nang maramdaman naman nila ang unti-unting pag-init ng tubig.  They immediately ran towards the other boat. Pagkasampa nila ay siyang pagkulo naman ng tubig-d……

Comment