Share:

Hôn quân.

READING AGE 16+

Kayoko others

33 reads

Lý Kiến Trình sinh ra trong một nơi đầy rẫy những minh tranh ám đấu không bao giờ ngưng nghỉ. Hắn không thể đứng nhìn bản thân của trước đây bị đẩy vào con đường chết thêm một lần nữa. Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội được trở mình thì nhất định hắn sẽ cho những kẻ trước đây từng ám hại hắn phải chịu quả báo, nhưng đến cuối cùng khi mà đứng ở nơi chí tôn vô song hắn lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo cùng cực, một lần nữa nhìn những kẻ dưới đang ám toán mưu mô để tranh giành quyền lực.

Unfold

Tags: BEpowerfuldecisiveotherssweetbxgseriousroyalharem
Latest Updated

Sáng sớm ngày hôm sau, hoàng đế đã dậy từ rất sớm để đi đến chỗ của Trương Thịnh xem sao thì thấy hắn đang điều chế một loại thuốc gì đó có mùi rất nồng, cách xa tận hơn năm mươi bước mà cũng có thể ngửi mùi ấy rõ ràng.


Hoàng đế nhăn mặt lại, chậm rãi đi đến chỗ của Trương Thịnh hỏi chuyện: "Sao ngươi không dùng độc cổ trùng để ……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.