Share:

Bachelor's Pad series 9: The Ideal Man

KELLY HART Romance

34319 reads

Jella gave up everything to become a successful fashion designer in New York. Malapit na niyang maabot ang tagumpay nang isang eskandalo ang sumira sa kanyang career. Wala siyang choice kundi ang bumalik sa Pilipinas, kahit nangangahulugang kailangan niyang harapin ang mga tinalikuran noon para sa kanyang ambisyon.

Kasama na si Derek Manalili, ang lalaking minahal ni Jella pero sinaktan at iniwan.

Hindi na umaasa si Jella na madurugtungan pa ang naging relasyon nila ni Derek. Kaya nagulat siya nang makita ang lalaki sa kanyang homecoming party. Hinarap siya nito na parang walang nangyaring hindi maganda. Suddenly, he came back into her life. Nanatili si Derek sa tabi niya at ipinaalala ang mga bagay na nakalimutan na niya sa loob ng anim na taon.

He made her fall in love with him again.

Pero kung may hadlang sa relasyon nila noon, lalo na ngayon. Galit na kay Jella ang pamilya ni Derek. May ibang babae na gusto ang mga ito para sa binata. At kahit inaalok na siya ni Derek ng kasal, hindi pa siya handang mag-asawa.

Pero kapag umalis uli siya, siguradong wala na siyang babalikan pa

Unfold

Tags: second chancefriends to loversconfidentbxg
Latest Updated
EPILOGUE
Comment