Share:

Somewhere I Belong

READING AGE 16+

Sapphire Morales Romance

862 reads

Pagkalipas ng labintatlong taon ay nagkalakas-loob si Lianne na harapin uli ang kanyang ama na umabandona sa kanya―hindi para makipagbati rito kundi para kunin ang kanyang mana. Kailangan kasi niya ng pera para maisalba ang bahay at restaurant na iniwan sa kanya ng namayapa niyang ina.

Her father offered her a deal. Ibibigay nito sa kanya ang mana niya kapalit ng isang buwang pananatili niya sa piling nito. At kasama na rin doon ang pagsunod niya sa lahat ng nais nito.

Tinanggap iyon ni Lianne kahit labag sa kalooban niya. Napilitan siyang magtrabaho sa kompanya ng pamilya nila sa ilalim ng pamamahala ni Xander, ang binatang kinupkop at pinalaki ng kanyang ama na parang isang anak. Malaki ang galit niya rito. Pakiramdam kasi niya ay inagaw nito ang atensiyon at pagmamahal ng kanyang ama na dapat ay sa kanya.

Ngunit dahil palagi niyang nakakasama si Xander, unti-unting lumalambot ang puso niya para dito. Hanggang sa aminin niya sa kanyang sarili na mahal na niya ito. Pero isang lihim sa kanyang pagkatao ang nadiskubre niya na magiging dahilan para kusa siyang lumayo sa piling nito…

Unfold

Tags: goodgirlheir/heiresssweetlightheartedenimies to loversfirst love
Latest Updated
Chapter Twenty

NAPAHINGA nang malalim si Lianne pagkababa niya ng taxi sa harap ng mansiyon nila. Sa isang hotel siya dumeretso kaninang madaling-araw nang umalis siya at doon na siya nagpaumaga. Buo na ang kanyang desisyon, kukunin ……

Comment