Share:

Defective CEO Series 1: His Revenge

Jen Lyn Romance

7091 reads

He’s aloof but hot!
He’s handsome but defective!
His revenge, her love.
He plans his bittersweet revenge to his elementary rival, Althea Lacsamana.
“Bata pa ako noon Wynn, hindi ko alam kung ano ang ginagawa at sinasabi ko. Masaya ka na bang nakaganti ka na? Grabe! Saya sinampal-sampal mo na lang ako hindi iyong pinaasa mo akong may pag-asang maging tayo,” masasakit na katagang nanulas sa labi ni Althea kasabay ng paghakbang papalayo sa lalaking pinakaiibig ngunit siyang nagwasak sa kaniyang unang pag-ibig.

Unfold

Tags: revengepregnantaloofCEOdramabxgoffice/work placeenimies to loversvirginassistant
Latest Updated
Chapter 25:
Comment