Share:

The Eight Deadly Royals

LMCD22 Fantasy

16 reads

Walong malalakas na immortal. Sila lang ang may mga kapangyarihan na wala sa isang ordinaryong tao. Nang dahil sa isang paninira silang walo ay nagkakahiwalay.

Paano kaya makukompleto ang walo para malabanan ang kasamaan. Samahan sila sa kanilang paglalakbay.

LMCD

Unfold

Tags: fatedfriends to loversarranged marriagebravedramacomedygeniusfriendshipgorgeous
Latest Updated
Chapter 19
Comment