Share:

Philippines: Year 2300

EM Priel Sci-Fi

15 reads

Philippines: year 2300

Ang panahon kung saan ang Pilipinas ay nahahati sa tatlong paksyon na tila caste system na pamumuhay; una, ang mga bid (ang pinakamababang uri ng pamumuhay o ang pinakamahirap), pangalawa, ang mga commoner (middle class na pamumuhay) at ang huli ang pinakamataas na antas ng pamumuhay, ang mga bidders. Kung bakit bidders? Sila ang may kakayahang bumili ng mga bid o kahit na commoner para mailipat ang kanilang memory gene sa ibang katawan at masabing imortal sila.
Ang memory gene na ito ay inimbento ng kompanyang MEMO© na hawak ng kasalukuyang diplomatic government. Isang eksperimontong pumasa sa Europe at patuloy na ginagamit ng mga bidders upang mabuhay sa kahit gaano pa kahabang siglo.

Unfold

Tags: ActionMilitaryDarkGangAnimationSystemDoomsdayArrogantTragedyBxGFilipino
Latest Updated
Author's Note

Sa lahat ng isinulat kong mga kwento, ito na siguro ‘yong pinakapumatok. Hindi rin siguro ito papatok kung walang kahit isang indibidwal ang tumangkilik at nagbasa hanggang sa parteng ito.

At dahil nakaabot ka sa aking mensahe para sa ‘yo. Ibig sabihin ay natapos mo ang kwento. :-)

Dahil diyan ay nagpapasalamat ako sa iyo, kaibigan.<……

Comment