Share:

STARTING ALL OVER AGAIN

READING AGE 18+

Sheryl Fee Rabuya Romance

4865 reads


Life is full of mysterious.

We even believe what we see, what we hear, but sometimes not all the time that what we hear and what we see are true. Most of the time they're deceiving us.

Life is too short so we need to be happy and live to the highest level. Pero paano mangyayari iyun kung  ang mga tao sa paligid ay puno ng kasikiman, kaganidan? Handang  maging  kriminal para makuha at marating ang ninanais.

Bilang tao, gagawin ni'yo din bang maging  kriminal para walang maging hadlang sa gawain? Handa mo bang isangkalan ang dignidad mo para lamang  hindi mabuko sa publiko ang kahayupan mo?

At ikaw naman nilang  biktima, ano ang kaya mong gawin para makamit ang hustisiya? Handa mo bang tahakin ang mundo  ng kawalan?

Mga  ilan lamang sa mga katanungang masasagot sa ating kuwento. Muli, sana po samahan ni'yo ako sa isa na namang akda ng inyong lingkod.

SHERYL FEE

Unfold

Tags: darkdramatragedycomedytwistedheavykickingmysteryscaryintersex
Latest Updated
CHAPTER SIXTY-FOUR

Ilang araw ding binantayan ni Jullianna Marie ang kilos ng magkapatid lalong-lalo na ang kinaiinisang babae. Kahit kailan man ay hindi siya nagtiwala kay Ellysa kahit pa sabihing asset ito ng Papa niya, kahit pa ito ang nakapasok sa buhay ng mag-inang Christina at Michael Carrick. Hindi niya puweding dayain ang sarili niyang instinct. Her instin……

Comment