Share:

Buhay ko man ay 'di sapat (Tagalog)

Author Ajeomma General Fiction

48 reads

Habang tinatanaw ang matatalim na kidlat na nagsasalimbayan sa madilim na ulap, matuling nagbalik sa alaala ni Cristina ang nakaraan. Hindi na niya namalayan ang paglandas ng luha sa magkabilang pisngi.

"Inay, bakit nagagawa mo ito sa amin?'' bulong niya sa hangin.

Ilang sandali pa ay unti-unti nang pumatak ang ulan. Nanatili siyang nakatingala at hinayaang palisin ng mumunting mga patak ang luhang humihilam sa kanyang mga mata.

Napangiti siya. Sinasabayan ng langit ang kanyang pagtangis. Tila nais hugasan ang nagdurugo niyang damdamin.

Maliliit pa ang dalawa niyang kapatid nang iwanan sila ng sariling ina. Tinalikuran at hindi nasilip man lamang. Siya ang nag-alaga at nagmistulang ina sa mga ito. Ang lolang magbobote ang kumupkop at nagpalaki sa kanila.

Hanggang dumating ang isang taong nagpabago ng lahat. Ang lalaking naging daan upang guminhawa ang kanilang pamumuhay.

Isang araw, dumating ang kanilang ina at ang gusto ay makinabang sa kung ano mayro'n sila. Hindi niya ito natikis. Subalit hindi ito kuntento sa nakukuha at gumawa pa ng isang pagkakamali. Ina laban sa anak? Sino ang magsasabing "Buhay ko man ay 'di sapat?

* Ang kuwento pong ito ay itinanghal bilang INSTANT ADDICTION WINNER sa writing contest. *

Unfold

Tags: Karma/DestinySecond ChanceManipulativeSensitiveSingle MotherDramaTragedyTwistedSweet
Latest Updated
CHAPTER 31 - Panibagong Pagsubok

Panibagong Pagsubok

MASAYA si Cristina sa nakikitang kaligayahan ng matalik na kaibigan. Ngunit kahit paano ay may naramdaman siyang pinong kurot. Minahal niya si Ronaldo. Ito ang kauna-unahang lalaking ginusto niya. Subalit sadya sigurong hindi sila para sa isa't isa. Si Regina ang higit na karapat-dapat sa isang lalaking tulad nito. Is……

Comment