Share:

The CEO: Xavier Montenegro (Love Affair Series)

Iamjaelopez General Fiction

608 reads


Hindi lubos akalain ni Caine na sa mura niyang isipan ay masasaksihan niya ang isang malagim na krimen na nagpabago sa buong buhay niya.

Mula sa isang hilaw na kapatid, pagkalipas ng sampung taon ay magiging bodyguard siya ng aroganteng CEO na si Xavier Montenegro.

Sanay siyang kontrolin ang emosyon dahil na rin sa pagiging sundalo niya ngunit bakit tila pagdating sa lalaking ito ay nanghihina siya?

Naging parte siya ng buhay nito noon? Gusto nitong maging parte ulit siya ngayon, ngunit hindi na bilang hilaw na kapatid kung 'di bilang kasintahan ng minamahal!

Tatanggapin kaya ito ni Caine o tatanggihan?

Mareresist kaya niya ang charms nito lalo pa't may nangyari ulit sa kanila nang hindi nila inaasahan. Naulit ang pinakakatagong sekreto nila sampung taon na ang nakakalipas!

At ano kaya ang sekretong ito?

Unfold

Tags: MilitaryPossessiveFamilyArrogantMillionaireDramaTragedyTwistedBxBMxB
Latest Updated
Chapter 29

"TAO po! Tao po!" Itinigil ko ang paghuhugas ng pinggan nang makarinig ako ng katok at taong sumisigaw sa labas ng pinto. Nagpunas ako ng kamay at pumunta roon para pagbuksan kung sino man ito.

Bumungad sa akin ang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng salamin habang bitbit ang isang attache case sa kaliwang kamay.

"Magandang umag……

Comment