Share:

Ika-labing Apat ng Pebrero

morreyna Paranormal

188 reads

Kilalanin si Isabella, ang babaeng may bitbit na sumpa mula pa sa kanyang lola sa tuhod.

Namuhay bilang ordinaryong babae. Natutong magmahal at minahal, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, magbabago ang lahat dahil ang sumpa ay nakatadhanang mangyari pagsapit nang ika-labing apat ng Pebrero kasabay sa paglubog ng araw.

Halina't tuklasin ang pagmamahalang binalot ng dilim at kung paano nila bibigyang liwanag ang mga matutuklasang lihim.CONTA TRIGGER WARNING! Read at your own risk.

Unfold

Tags: murderrevengesexsuicidedramabxgmysteryabusewitchcraftWriting AcademyWriting Academy
Latest Updated
Kabanata 58
Comment