01

1184 Words
Chapter 01 3rd POV Napantastistikuhan ang buong klase matapos dumating ang isang transferee na biglaang lumipat sa kalagitnaan ng mid-sem. Nagpakilala ito gamit ang sketch pad at hand gestures. May mga tumawa at meron din naman na hindi 'man lang siya tinapunan ng tingin. "Professor, bakit siya nandito? Mukha bang PWD's class ito?" tanong ng isa sa mga estudyante. Medyo nalungkot si Heather Greene matapos magtawanan ang buong klase. "Will you shut up! Kung PWD iyan. Hindi siya isasama sa klase natin. Common sense maliban na lang kung maling classroom ang napasukan ko at PWDs kayong lahat ng nandito," ani ng lalaking nasa pinakaunahan. Masama ang tingin nito sa mga kaklase. Natahimik ang lahat dahil doon— class president na nila ang nagsalita at kasalukuyan itong student council ng university na iyon. "Heather Greene, doon ka umupo sa tabi ni Mr.Felix Mason. Class president siya at kung may mga tanong kay ay maari kang sa kaniya magtanong," ani ng professor. Agad na tumango si Heather at tinungo ang direksyon ni Felix. Umupo ito sa bakanteng upuan na nasa tabi ni Felix. Maraming nagbulungan dahil doon— hindi alam ni Heather kung siya lang pero may nakita siyang inis sa mukha ng class president. Tumayo si Heather. Napatingin ang lahat pati ang professor nila. "May nagmamay-ari ng upuan na iyan. Hindi ka diyan pwede umupo," malamig na sambit ng isa pang lalaki. Napalingon si Heather— nasa likod ang upuan ng lalaki. Nagtama ang mata nila— kinuha ni Heather ang sketch pad niya. Nagsulat doon at pinakita sa professor niya ang pahina. "Gusto mo umupo sa tabi ni Darius?" ani ng Professor. Kalahati sa klase ang napasinghap matapos marinig iyon. "Hey dito ka pinauupo ni professor," sabat ni Felix at tumayo. Ayaw niya masira ang image niya dahil doon— pinaubaya si Heather ng professor sa kaniya. Kaya ni Heather bumasa ng expression. Masyado siyang sensitive doon— marami ng tao na na-encounter si Heather na katulad ni Felix. Mas naniniwala din siya sa instinct niya. Nagsulat si Heather muli at pinabasa iyon kay Felix. 'Hindi ako komportable na nakaupo sa unahan.' Sinabi ng professor na maari siya tumabi kay Darius pansamantala habang inaayos ang seating arrangement. Kinuha ni Heather ang bag niya at tinungo anv direksyon ni Darius. Kumunot ang noo ni Darius matapos umupo sa tabi niya si Heather. "Grr sino may sabi na pwede ka umupo dito?" tanong ni Darius. Nagsulat si Heather at pinakita kay Darius. 'Walang nakaupo dito.' "Paano mo naman nasabing walang nakaupo diyan?" tanong ni Darius na nakataasang kilay. Nagsulat ulit si Heather. 'Mukha kang gangster.' Tumawa si Darius matapos mabasa iyon. Agad na sinaway sila ng professor dahil doon. Sinabi ni Darius na sobrang wierd ni Heather— hinawakan ni Heather ang baba at nagsulat muli. Humalumbaba si Darius at tiningnan ang sinusulat ni Heather. 'Wierd ako dahil tinawag kitang gangster?' Biglang tumunog ang bell tanda na tapos na ang first class. Medyo na-late 'non si Heather kaya hindi na siya na nagtataka na natapos agad ang first class. Maya-maya may pumasok na napakagandang babae. Binati ito ng ilang mga estudyante na nasa loob ng classroom. Umupo ito sa tabi 'nong Felix na kasalukuyang gusot pa din ang mukha. Nakapako ang tingin ni Heather sa babae na ngayon ay kausap ang class president. Nagtaka si Heather matapos lumingon sa kaniya ang babae. Nagsulat si Heather. Napatingin si Darius Cameron matapos ipakita sa kaniya ni Heather ang sketch pad. "Huwag mo na lang sila pansinin. Masyado lang mataas ang tingin ng gagong iyon sa sarili niya," sagot ni Darius. Tinanong kasi ni Heather kung may nagawa ba siyang mali kanina. Sa isip ni Darius mukhang natapakan ng transferee ang pride ng class president nila ng hindi sinasadya matapos ito umalis sa tabi niya at umupo sa tabi ni Darius— ang kilalanv good for nothing gangster ng university na iyon. — Pagka-breaktime lumapit si Felix kay Heather at nag-offer ito ng tulong. Iikot siya nito sa buong campus— walang dahilan para tumanggi si Heather doon. Sinabi din nito na obligado si Felix na gawin iyon dahil class president siya at the same time student council president. Tumayo si Heather at kinuha ang bag niya. Lumingon siya kay Darius na ngayon ay nakasubsob sa lamesa nito. Sa tatlong subject nila ay tulog si Darius. Bago sumama kay Felix. Tinapik tapik ni Heather ang likod ni Darius. Nainis doon ang binata at tiningnan ng masama si Heather. "Grr ano bang problema mo!" asik ni Darius. Nagsulat si Heather. Sinamaan siya ng tingin ni Felix. "Dapat mo ba talagang pagtaasan ng boses si Heather!" pagtatanggol ni Felix. Pumagitna si Heather matapos makitang nagsusukatan na ng tingin si Darius at Felix. Tinaas ni Heather ang sketchpad niya at pinabasa iyon kay Darius. Nasa likod ni Heather si Felix kaya hindi nakita ng binata ang sinulat ni Heather. Kumunot ang noo ni Felix matapos makitang nagbago mag expression ni Darius. "Ginising mo ako para sabihin na breaktime na at aalis ka?" gigil na sambit ni Darius. Nilipat ni Heather ang pahina. "Hindi kita nanay para utusan akong kumain," ani ni Darius na may pagkadisgusto sa mukha. Nilipat ulit iyon ni Heather. "Hindi kita kaibigan!" pikon na sambit ni Darius. Tumawa lang si Heather— hinawakan ni Felix ang kamay ni Heather at sinabing huwag ng pansinin si Darius. Kumaway si Heather kay Darius na ngayon ay umuusok ang ilong sa inis sa babae. Sumunod si Heather kay Felix palabas ng classroom. Nagsimula muli nag bulungan. Lumalabas sa mga ito na nilalandi ni Heather si Felix at Darius. "Kung wala kayong magandang sasabihin manahimik kayong lahat!" Natahimik ang lahat ng nasa loob ng classroom sa takot kay Darius. Mainit ang ulo ni Darius dahil naistorbo ang tulog niya. Breaktime na dapat tulog pa siya ng mga oras na iyon. — Natawa si Felix matapos mabasa ang sinulat ni Heather sa sketchpad— nakarating kasi sila fountain na nasa gitna green house tapos tinanong nito kay Heather kung anong tingin niya sa fountain. "Kapag nabasa ng director iyang sinulat mo about sa fountain patay ka," biro ni Felix. Pinunit iyon ni Heather at nilingon-lingon ang paligid. Naghanap siya ng basurahan at tinapon doon. Natawa ang binata dahil doon. Natutuwa siya sa common sense meron ang transferee. Hinarap ni Heather ang sketchpad kay Felix. Pinagpilitan ni Heather na totoo ang sinabi niya. Mukhang magkatalikuran ba aso ang tiyura ng fountain kahit na hindi naman aso iyon kung hindi isang panther. "Look hindi aso iyan. Isang panther iyan na magkatalikuran sa isa't isa," natutuwa na sambit ni Felix. Nagsulat muli si Heather at hinarap iyon kay Felix habang nakasimangot. Natatawang ginulo ni Felix ang buhok ng babae. "Kaya ko sinabing panther iyan at tinama kita baka tawagin mong aso iyan sa harap ng maraming estudyante gawin kang laughting stock ng buong university." Nilipat ni Heather ang pahina. Napatigil si Felix matapos mabasa ang sinabi ni Heather. 'Wala akong pakialam kung tawanan nila ako. Ayokong tawagin panther iyan kahit aso ang tingin ko diyan. Hindi ko ikamamatay kung minsan maging iba ang opinyon ko sa lahat.'
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD