Vashti's One Night Mistake

book_age18+
1.6K
FOLLOW
3.3K
READ
billionaire
possessive
one-night stand
pregnant
playboy
CEO
single mother
mpreg
lonely
virgin
like

Ang makapagtapos at maiahon sa kahirapan ang pamilya, iyan ang pangarap ni Vashti. Isa siyang scholar sa isang unibersidad ng Baguio.

Trabaho sa umaga, aral sa gabi, ganiyan ang buhay niya. Walang oras para sa ibang mga bagay. Isa siyang mabuting anak at ehemplong estudyante.

Pero sa isang gabi, mababago ang takbo ng kaniyang buhay nang sumama siya sa isang party.

Dahil sa kalasingan, naibigay niya ang kaniyang sarili sa isang estranghero. She got pregnant. Pero hindi kilala kung sino ang ama ng kaniyang anak.

Nawala ang kaniyang scholarship at halos isumpa siya ng kaniyang mga magulang nang matuklasan na buntis siya.

Ano'ng buhay ang kaya niyang ibigay sa kaniyang anak? Makikilala din kaya niya ang ama ng kaniyang anak. Kung ang mukha ng lalakeng nakaniig ay hindi niya man lang nakita at tanging tattoo na nasa balikat lang nito ang kaniyang palatandaan?

Allrights reserved of 2020 ©️

This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidential.

Warning! This story contain mature content that are not suitable for minors.

Read at your own risk!

Dreame-Editor's pick

The Man with a Fragile Heart

eye
172.4K

Sweet Seduction

eye
215.2K

The Billionaire's Young Wife (Strawberry & Spencer)

eye
1.2M

Loving His Enemy (Love in Disguise Book 3)

eye
5.3K

My Possessive Uncle Is My Lover (Super SPG)

eye
496.2K

The Billionaire’s Surrogate Wife

eye
1.2M