bc

Bouquet Ladies: The Start Of Forever (Completed)

book_age1+
5.3K
FOLLOW
49.9K
READ
billionaire
one-night stand
second chance
pregnant
arrogant
manipulative
CEO
drama
sweet
bxg
5 Seconds of Summer
like
intro-logo
Blurb

Kung sino daw ang makakasalo ng bouquet ng bride ay siyang susunod na mag-aasawa. Hindi naniniwala doon si Mikaella, at walang siyang planong magpakasal o mag-asawa. Pero mukhang gusto siyang hamunin ni Kupido dahil sa kasal ng isang kaibigan ay nakasalo siya ng isang bahagi ng bouquet at dumating sa buhay niya si James Deandrada...

chap-preview
Free preview
Chapter 1
Two months ago PUMASOK si Mikaella sa isang bookstore. Her hair was tied in a bun. Nakawala na sa pagkakatipon at lumaylay na sa gilid ng kanyang mukha pero hinayaan na niya. Papunta na siya sa Literature section nang tumunog ang cell phone sa kanyang bag. Yumuko siya para buksan ang bag at kunin ang telepono habang malalaki pa rin ang hakbang. Dahil nakayuko, bumangga siya sa tagiliran ng isang bulto ng katawan. “Sorry,” aniyang hindi tinitingnan ang nabangga bago umiwas at nagpunta sa isang sulok para sagutin ang tawag. Si Jena, ang kanyang kaibigan ang tumatawag. Mabilis din naman na natapos ang tawag. Ibinalik ni Mikaella sa bag ang cell phone at tinungo na ang pakay na libro. Nakuha naman agad niya ang gusto. Pagkatapos niyon ay naengganyo pa siyang magbasa-basa ng mga teasers ng mga librong nasa bestseller list. Ang mga nagugustuhan ay kinikipkip na rin niya para bilhin. Babaunin niya ang mga librong iyon sa Singapore para sa tatlong araw na business conference kung saan kasama sila ni Jena sa mga representative ng kanilang kumpanya. Sa susunod na linggo na ang flight nila. “Mikaella?!” sabi ng isang babae. Ako kaya ang tinatawag? tanong ni Mikaella sa sarili. Nag-angat siya ng ulo para tingnan ang pinagmulan ng tinig. Nakakita siya ng babaeng malawak ang ngiti habang lumalapit sa kinaroroonan niya. Morena ito at kakaiba ang dating ng ganda. Parang lumabas mula sa mga pahina ng mga Vogue magazine. Parang kilala ko siya, naisip niya. Saglit niyang hinagilap sa isipan kung kilala ba niya ang babae. “Mikaella? Ikaw nga! Uy, hindi mo ako makilala, ano?” tumatawang sabi nito. “Ako si Daisy. Kaklase mo no'ng high school, ano ka ba?” Bumuka ang mga labi ni Mikaella sa gulat. “Daisy?” Ito na ba si Daisy? Ang kaklase niya noong high school na kung tagurian ay nagtataglay ng exotic beauty? Oh, well, pinagandang tawag lang iyon ng mga pilyo niyang kaklase. But look at her now. Lumitaw ang ganda nito. Hindi lang basta lumitaw kundi pansin na pansin. Sa toto lang, nahahawig Daisy sa mga black beauties na napanood niyang contestant sa mga nagdaang Miss Universe pageant. Bagaman aloof siya noon at may sarili ring mundo, isa rin naman si Daisy sa mga nakakasalamuha niya. Lima sila noon sa grupo; siya, si Daisy, si Danica, si Ariana, at si Ynella. Sa totoo lang ay wala na siyang balita sa mga ito. Pagkatapos kasi noong graduation ay nagkanya-kanya na sila ng mga landas. At dahil aloof naman siya at mapag-isa, hindi rin naman siya nagkaroon ng malalim na attachment sa mga kaibigan kaya marahil hindi rin siya nangulila sa mga ito. Pagkatapos ay nakilala ni Mikaella si Jena sa kanyang pinagtatrabahuhan—ito na ang naging best friend niya. "Sorry, hindi kita nakilala agad,” aniya. Parehong nagpipigil ng tili na yumakap sila sa isa’t isa. Agad din siyang humiwalay at pinagmasdan ang kabuuan nito. “Wow. Wala akong masabi. You look so beautiful and stunning, no doubt!”             “Gandang ‘di ko rin inakala,” tugon ng babae, humahagikgik. Hindi rin napagilang mapahagikgik ni Mikaella. Sino nga ba naman ang mag-aakala na huhubugin ng panahon ang ganda ng kaibigan? Maikukumpara ito sa pamosong kuwento ng isang ugly duckling na naging napakagandang swan. “Ay!” tili ni Daisy nang marahil ay may maalalang mahalagang bagay. “Hulaan mo kung sino ang malapit nang ikasal…” Bahagyang tumaas ang kilay ni Mikaella. Kumikinang ang mga mata ni Daisy at ang kasiyahan ay hindi maipagkakaila, it was definitely radiating all over her aura. Desimuladong hinanap niya ang ring finger nito. Tila wala namang balak itago ni Daisy ang palasingsingan kaya nakita niya agad ang singsing na kumikinang doon. The diamond in it was glittery and sparkling, like her eyes. “Magpapakasal ka na?” “Yes! At imbitado ka!”   PRESENT DAY “PARA akong hihimatayin sa kaba, Jena,” ani ni Mikaella sa kaibigan. Kausap niya ito sa cell phone. Pinadaanan niya ng dila ang ibabaw ng mga labi para bawasan ang panunuyo niyon. Pagkatapos ay itinutok ang paningin sa ibabaw ng kitchen counter kung saan nakahilera ang tatlong pregnancy test kit na sinadya niya kanina sa isang d**g store.             “Na-iimagine ko nga. Take it easy, Mika. Kalma lang. Pero isang buwan ka pa lang namang delay, ah. Hindi ba maaga pa para malaman kung preggy ka?”             “Isang buwan pa lang nga akong delay pero hindi pa ako na-delay minsan man,” tumatahip ang dibdib na tugon niya. “S-sa p-palagay ko ay b-buntis ako, Jena." Binasa uli niya ang kanyang labi. Para siyang hihimatayin na hindi maintindihan. “Gusto mong puntahan kita diyan?” Umiling siya kahit hindi nakikita ng kaibigan. “H-hindi na. I can manage, I think. I h-hope. Babalitaan na lang kita.” “Okay. Basta, I’m a phone call away lang, ha? Good luck!” Tipid na ngiti ang pinakawalan ni Mikaella bago pinutol ang tawag. Ilang sandali pa niyang pinagmasdan ang mga pregnancy test kit na nakabalot pa bago sinamsam ang mga iyon at dali-dali siyang nagtungo sa kanyang silid. Oras na para malaman kung nagdadalangtao ba siya o hindi. Inilapag niya ang telepono sa ibabaw ng kama bago nagtungo sa banyo dala ang tatlong pregnancy test kit. Pagkaraan lang ng ilang minuto ay lumabas siya ng banyo bitbit ang mga pregnancy test kit, ipinatong iyon sa bedside table para hintayin ang resulta. Sa payo ni Jena ay tatlo ang kit na magkakaiba ng brand ang binili niya para diumano mapagkakatiwalaan ang makukuha niyang resulta. Nagpalakad-lakad si Mikaella habang kagat-kagat ang dulo ng kuko ng kanyang hintuturo. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa paghihintay. Nagbunga nga kaya ang isang gabing pagsiping niya sa isang estranghero? Dahil, oo, nakipag-one-night stand siya sa isang estranghero. Sa estrangherong iyon niya ibinigay ang kanyang pagkabirhen. Isang gabi ng kapusukan sa piling ng lalaking noon din lang niya nakita. At hindi na muling makikita pa, sana. Sinulyapan ni Mikaella ang suot na wristwatch. Lumipas na ang ilang minuto. Oras na para tingnan kung ano ang resulta. Ilang beses na lumunok siya. Calm down, Mika. Calm down… Nakapikit na tinungo niya ang bedside table. Ipinatong niya sa gilid ng mesa ang mga palad na para bang kumukuha roon ng suporta. Yumuko siya para pagmulat ng mga mata ay ang pregnancy tests na ang unang bubulaga sa kanya. Sumagap siya ng hangin at pinuno ang kanyang baga. Okay, one… two… three… binuksan ni Mikaella ang kanyang mga mata. At tumambad nga sa kanya ang resulta. Saglit siyang natulala sa nakita. Lumunok. Kumurap ng isang beses, dalawang beses sa pag-asam na magbabago ang nakikitang resulta. Pero walang pagbabago. Iisa ang sinasabi ng tatlong kit. Nakadama ng panghihina si Mikaella. Ng hindi matatawarang pagkadismaya. Nanginig pa nga ang kanyang mga tuhod kaya minabuti niyang maupo sa gilid ng kama.   “SO…?” NANANANTIYANG tanong kay Mikaella ni Jena. Ni hindi niya nagawang tawagan ang kaibigan para ibalita ang resulta. Nagpadala lang siya ng text message na pumunta ito sa bahay niya.  “Negative,” walang-sigla na tugon niya. Nasa sala siya, nakaupo sa couch, nakasampa ang mga paa at nakasandal patingala sa headrest ang ulo. Nakipag-one-night stand siya sa isang estranghero dahil sa iisang mithiin, sa iisang layunin. At iyon ay ang mabuntis. Ang magkaanak. Pero heto at negatibo ang resulta ng mga tests. Ah! Para bang ninakaw ng resultang iyon ang lahat ng lakas niya. Nakakadismaya. Nakakapanlumo.             Hindi agad nakaimik si Jena. Mayamaya'y tumikhim ito. “Sabi ko naman, ‘di ba? Maaga pa para malaman kung—”             “Hindi,” umiiling na putol niya sa sinasabi nito. “Sapat na daw ang six weeks para malaman kung buntis ang isang babae o hindi. Ano kayang nangyari, Jena? Bakit nagkaganoon? Bakit negative?” Inihilamos niya ang isang palad sa kanyang mukha. “Fertile ako nang panahong iyon at siniguro ng doctor ko na malusog ako. Na puwedeng-puwede akong magdalang-tao,” frustrated niyang wika. “Gusto ko nang anak, Jena. Anak ko...”             “Mika, baka naman walang kakayahang magkaanak ‘yong lalaking iyon?” kumokonsolang sabi nito.             “Hindi ko alam. Physically fit naman siya, lalaking-lalaki, at…” gumitaw sa isip niya ang hitsura nito. Matangkad, maputi, at malakas ang appeal, s*x appeal. “…at g-guwapo. Sobrang guwapo.” Natawa si Jena. Kaya naman naging defensive siya. “Of course dapat lang piliin ko iyong may magandang genes para sa maging maganda or guwapo ang magiging anak ko. At tulad nga ng sinabi ko sa ‘yo, siniguro ko na wala siyang proteksiyon habang nagse-sex kami. c****m, I mean. Gusto niya pero ipinaggiitan ko na bukod sa hindi ako fertile, eh, nagpapaturok din ako regularly ng contraceptives--na hindi naman totoo.”             “Wait. Sinabi mong nagpapaturok ng contraceptives? Hindi ba siya nagtaka noong madiskubre niya na siya pa lang ang lalaki sa buhay mo?”             “H-ha?” Tumuwid ang likod ni Mikaella. Nanlaki ang kanyang mga mata. “Ah…” s**t! Oo nga, ano. Alam ng lalaking iyon na birhen siya dahil nagulat ito nang hindi agad makapasok. Naaalala pa niya na nanlaki ang mga mata nito at bumuka pa ang labi sa gulat. Naging extra gentle pa nga ito, ‘di ba? “E-ewan ko. Baka hindi na rin niya napagtuuan ng pansin.” Oh, well. Hindi naman na sila magkikita pa, ‘di ba?             “Malamang nga. Pero siniguro mo ba na he spilled his seeds inside you? Hindi siya nag-withdraw?” “O-oo. H-hindi naman siya nag-withdraw.” Hindi nag-withdraw ang lalaki. In fact, para talaga silang dalawang katawan na naging isa nang gabing iyon dahil magkahinang ang mga labi nila at nakayakap sa isa’t isa. Nakapulupot pa nga ang mga binti niya sa katawan ng lalaki habang inaakyat nila ang r******************n, habang nagsasabog ito ng binhi sa loob niya. Ramdam niya ang mainit na pagsabog sa loob niya. Tumango-tango si Jena. “Uhm, kung walang deprensiya ang lalaking iyon, eh, baka hindi lang kayo naka-bull’s eye. Alam mo, hindi naman guarantee na porke nakipag-sex ka, eh, mabubuntis ka kaagad. ‘Yong iba ngang mag-asawa, eh, inaabot ng ilang taon bago magkaanak. Nakukuha mo ba ang punto ko?”             Nasapo niya ang kanyang ulo. “God! Sumasakit ang ulo ko. Gumawa ako ng isang drastic move para lang mabigo. Ibinigay ko ang sarili ko sa isang estranghero…” nanghihinang bulalas niya.             Lumipat ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang palad. “So what now?”             Pumalatak siya. “Hindi ko alam. Masyado akong disappointed. God…” Naiyak na siya.             “Mika…”             “Sorry.” Pinahid niya ang mga luha. “Masyado kasi akong umaasa…”             “Don’t be too brokenhearted, Mika. Kung gusto mo talagang magkaanak, then let’s stick to the original plan. Maghihintay-hintay pa nga lang tayo ng ilang panahon pa. The whole procedure was quite expensive.”             Tumango siya. “Yeah. Ganoon na nga lang.” Ang orihinal na plano niya para magkaanak ay sa pamamagitan ng artificial insemination. Bibili siya ng malulusog at magandang sperm sa isang sperm and egg bank. Itatanim ang sperm sa kanyang sinapupunan. Iyon nga lang, tulad ng sinabi ni Jena, mahal ang buong proseso ng artificial insemination. At wala pa siyang sapat na pera para doon.                Hanggang, minsan, nasa Singapore sila ni Jena dahil sa isang business conference kung saan kasama sila bilang representative ng kanilang kumpanya. Nagkatuwaan sila na mag-night club. Nangyari na lang na naging topic nila na ano kaya kung pumili siya ng isa sa mga lalaking naroon at makipag-one-night stand. Sabi ni Jena na ang perang ipambibili diumano niya ng sperm ay gamitin na lang niya sa pagpapalaki ng kanyang anak. Nag-isip siya siyempre. She considered the idea. Tinimbang niya ang mga bagay-bagay… Pagkatapos ay nangyari pa na may lalaking pumasa sa panlasa niya. At humantong nga sila sa kama. Isang gabi, isang sugal para sa isang pambihirang premyo. Pero nabigo siyang makuha ang premyo sa sugal na iyon. Ibig sabihin ay natalo siya. And it cost her her virginity. Sasagot pa sana si Mikaella nang tumunog ang kanyang cell phone. Hindi niya gustong tumanggap ng tawag sa sandaling iyon pero kung importante iyon ay kailangan niyang tanggapin. Patamad na sinulyapan niya kung sino ang tumatawag. “Si Nanay,” aniya kay Jena. At may hinala na siya sa dahilan ng tawag na iyon. Ipapaalala ng kanyang ina ang dapat na pag-uwi niya sa kanilang probinsiya sa susunod na weekend.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Lucas Sebastian III - SPG

read
2.7M
bc

MAKE ME PREGNANT (TAGALOG R18+ STORY)

read
1.9M
bc

My Nerd Ex-Wife(Tagalog)

read
9.6M
bc

I Married A Stranger (Tagalog)

read
1.6M
bc

A Billionaire In Disguise

read
629.7K
bc

My Last (Tagalog)

read
477.1K
bc

THE HOT BACHELORS 1: Gregory Rivas

read
45.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook