SIMULA

335 Words
HOT MIDNIGHTS Yaya always love to hide her true self. Siya ay isang sikat na modelo sa ibang bansa at madalang na umuwi sa pilipinas. She's a famous model from the top international brands, ngunit kahit na may sinasabi sa buhay ay hindi kailan man naging dahilan iyon para magdamot siya sa mga biyayang natatanggap niya. She has organizations that help less fortunates, she loves to help people in needs. She hides her true identity as Yaya but her real name is Verliya Georgina the famous model. Kahit na madalas siyang umuwi ng pinas ay sinisigurado niya na hindi napapabayaan ng kaniyang mga tauhan ang kaniyang mga organization na tumutulong sa mahihirap. When Yaya came back to the philippines no one will notice her as Verliyah because of her casual look. She wears cap, baggy jeans and an oversize shirt. While walking on the airport Yaya bumped into a man. She fell on the floor and expected the man to help her but nothing happened. When she looked at the man she saw his sharp eyes looking at her and then he told her, "Idiot." That was the first time someone called her that! Verliyah Georgianna Misch She's a famous model from the top international brands, She has organizations that help less fortunates, she loves to help people in needs. Kahit na madalas siyang umuwi ng pinas ay sinisigurado niya na hindi napapabayaan ng kaniyang mga tauhan ang kaniyang mga organization na tumutulong sa mga mahihirap. When Yaya came back to the philippines she makes sure that no one will notice her at the airport as Verliyah because of her casual look. She wears cap, baggy jeans and an oversize shirt. While walking on the airport Yaya bumped into a man. She fell on the floor and expected the man to help her but nothing happened. When she looked at the man she saw his sharp eyes looking at her and then he told her, "Idiot." That was the first time someone called her that!

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD