bc

The GROs Daughter

book_age16+
27.2K
FOLLOW
148.4K
READ
sex
teacherxstudent
pregnant
manipulative
submissive
student
drama
bxg
campus
city
like
intro-logo
Blurb

Sa murang edad ay batid na ni Grace kung anong klaseng trabaho meron ang ina. Bata pa lamang siya ay tampulan na sila ng tsismis. Gayun pa man ay nauunawaan ang ina. Mabait ito at palaging sinasabing mag-aral siyang mabuti para hindi matulad rito. Sa kagustuhang makapagtapos, isusugal ang dangal dahilan upang magbunga ang minsang pagpapaubaya. Dahil sa kahirapan at sa kinabukasan ng anak, susuungin ang mundong pilit tinatakasan. Matakasan rin kaya niya ang lalaking sumira sa kaniyang mga pangarap?

chap-preview
Free preview
Chapter 1:
Bata pa lamang si Grace ay mulat na siya sa kung ano ang trabaho mayroon ang ina. Masyado pa siyang bata upang maintindihan ang lahat, wala siyang pinaniniwalan kundi ang mga salita at pangaral ng ina sa kanya. Basta ang alam noon na laging sinasabi ng ina, na sa trabaho nito ay madaling kumita, sa trabaho nito masarap kumita at sa trabaho nito malaki ang kita. Tuwang-tuwa siya kapag nakapag-uuwi ito ng fried chicken na siyang paborito niya. Mukhang malaki ang kinikita ng ina sa bawat gabing naalis ito, ang pinagtataka lang niya ay bakit kailangan pa nitong pinturahan ang mukha at magsuot ng maiiksing damit bago lisanin ang kanilang barong-barong. Isang araw habang galing ito sa eskuwelahan ay narinig sa isang tindahan ang mga kapitbahay. Gaya pa rin ng dati, tsismisan ang huntahan ng mga ito. Lalagpas na sana siya nang marinig ang pangalan ng ina. "Hay naku! Iyang si Marga. Sus, puta, mare, nakita ni pare mong Polong doon sa bayan at may kaakbay na lalaki," ding na dinig na sinabi ng ale. Nagmamadali na siyang umuwi noon, hindi pa niya lubos na maunawaan ang mga sinasabi ng ale. Nakitang nagkokolerete na naman ng mukha ang ina dahil hapon na iyon at papasok na ito sa trabaho. "O, anak, naririyan ka na pala. May pritong isda sa mesa. Kumain ka na at gumawa ng assignment mo tapos bago ka matulog ay isara mong mabuti ang pinto," ani ng ina na patuloy ang ginagawa sa harap ng malaking salamin kung saan kita ang namumula nitong mukha sa kapal ng make-up. Maganda at bata pa ang ina, katorse lamang ito nang pinagbuntis siya ngunit sa kabila noon ay nanatili anh ganda ng hubog ng katawan. "Mama, ano po ang puta?" hindi maiwasang itanong dito. Nakita ang pagkagitla sa mukha ng ina sa kanyang sonabi hanggang sa makabawi ito. "Anak, saan mo na naman nakuha ang salitang iyan," anito. "Narinig ko kasi sa kanto, mama, sabi nila, isa ka daw puta," inosenteng wika ni Grace sa ina. Nabanaag sa mukha ng ina ang galit sa sinabi saka tumayo ito at tumalikod. "Bakit, mama?" untag niya sa ina. Paglingon nito ay nakita niya ang pamumula ng mukha ng ina. "Anak, gutom lang iyan?" saad nito na pilit iniiba ang usapan. Kumalam nga ang tiyan niya kaya agad na tinungo ang maliit nilang kusina upang tingnan ang makakain ngunit napabusangot siya nang makitang kanin at pritong tuyo ang ulam nila. "O, bakit ganyan ang mukha mo?" sita ng ina na sumunod pala sa kanya nang makitang nagkandahaba ang nguso niya. "Mama, sabi mo ay pritong isda ang ulam?" busangot niya sa ina. "Hindi ba't pritong isda naman," katuwiran ng ina sa tuyo. "Mama naman, eh, tuyo kaya ito," maktol ni Grace sa ina. Tumawa ng bahagya ang ina. "O, siya mamaya ay dedelihensiya ako para maibili kita ng paboritong fried chicken," anito sabay pindot sa kanyang ilong. Sa sinabi ng ina ay muling naisip ang tsimisan sa kanto. "Mama, masama bang maging puta?" tanong niya sa ina. Muling umilap ang mata ng ina sa tanong. "Anak, kumain ka na lang at baka malipasan ka ng gutom," tipid na turan nito pero dahil bata ay makulit siya. "Mama," muling tawag sa ina. "Ano na naman, Grace, hindi masama ang ginagawa ko dahil wala naman akong inaagrabyado. Kahit ganito ako ay hindi kita pinabayaan. Kung iniwan kita, iyon ang masama," paliwanag ng ina na kitango niya. Mukhang may punto ang mama niya at na-excite na sana ay umuwi ito ng maaga. "Mama? E, bakit ka po nila pinagtatawanan at sinasabihang kung sino-sinong lalaki ang kasama mo dahil puta ka daw," inosente pa ring turan ni Grace. Humarap ang ina sa kanya. Kita niyang nangingilid ang luha nito ngunit nagpipigil. "Anak bata ka pa, hindi mo pa maiintindihan," ani ni Marga sa anak. "A, ganito na lang, naalala mo ba iyong mga nasayaw sa stage na napapanuod mo. Iyong ganito ang damit tapos nagsasayaw sila, 'yong mga artista TV gaya nina Maja, Shaina, ganoon. O-Oo ganoon nga," paliwanag sa anak. Nagliwanag ang mukha ni Grace sa sinabing iyon ng ina. "Mama, artista po ba kayo?" maang na turan. Napailing ito sa sinabi. "Sa pagdating ng panahon ay maiintindihan mo rin anak. Sa ngayon ay kumain ka muna bago tangayin ng pusa nina Manang Soling ang tuyo mong ulan," natatawang wika ng ina sabay gulo ng buhok niya. "Okay po, mama, natatakam na ako sa fried chicken, eh," turan naman niya na kinatawa nila. Mabait naman ang ina, 'yon ay walang araw na hindii ito ang tampulan ng mga tsismosa sa kanilang kanto. Naniniwala siya sa sinabi nitong walang masama sa ginagawa nito kaya napanatag ang loob niya. Iyon ang paniniwalang itinatak sa utak hanggang maging ganap na siyang dalaga. Dise-siyete na siya at dalawang buwan na lamang ay ganap na siyang dalaga. Malaki na rin ang dibdib niya na namana yata sa ina. Ang bilugang balakang at ang katawang hinubog ng panahon, maalindog ang katawang nakikita sa basag na salaming nakasabit sa dingding ng silid niya. Maganda rin naman ang mukhang pinalalamutian ng makakapal na kilay at mahahabang pilikmata. Ang maliit at matangos na ilong na binagayan ng kanyang magandang labi. Hindi niya nakilala ang ama kaya hindi batid kung dito namana ang mukhang kanyang nakikita sa salamin. First year college pa lamang siya sa kabila ng edad dahil tumigil siya noong bata siya at gaya ng dati ay ganoon pa rin ang trabaho ng ina. Kailangan daw niyang lalong kumayod dahil kolehiyo na siya at tiyak na mas malaki ang gastusin niya sa pag-aaral. Laging tumatanim sa isipan ang lagi nitong sinasabi, na mag-aral daw siya upang mas makahanap siya ng maayos at desinteng trabaho at hindi niya danasin ang hirap na pinagdaanan nito lalo na ang gumaya sa trabahong meron ang ina. Hindi na siya bata na madaling makuha sa fried chicken, mulat na siya sa gawain ng ina at batid na niya ang makamundo nitong gawain upang mabuhay at mapag-aral siya. Wala naman siyang nagawa dahil kahit paulit-ulit itong pagsabihan ay paulit-ulit lang din ang sagot. Sa bagay, totoo naman kasi ito, dito sila nabubuhay mag-ina. Ala una na iyon dahil katatapos niya lang mag-review. Nakahiga na siya sa kanyang kama at matutulog na nang makarinig siya ng pagbukas ng pintuhan. Siguro ay dumating na ang ina kaya hindi na siya nag-abala pang tignan, ipipikit na niya ang mga mata nang biglang makarinig siya ng ungol. Nabigla siya sa mga ungol na naririnig, hindi 'yon hilik ng ina. Ilang sandali pa ay sabayang hakinghing ng babae at lalaki ang narinig mi Grace. Biglang siyang hindi nakaimik at natulos sa kinahihigaan, nag-uwi ng lalaki ang kanyang ina bagay na ngayon niya lang ginawa. "Ahhh! Ahhh! Ohhh!" halinhingang ungol iyon galing sa ina at kasama nito. Dahil hindi mapigilan ang sarili ay inusisa kung bakit naungol ang ina hanggang tumambad sa kanya ang isang eksena. Kapwa hubad ang pares na nakikita, sa ibabaw ng lalaki ay nakaupo ang inang tila sarap na sarap sa ginagawa habang ang lalaki naman ay tila tumirik-tirik pa ang mata sa kasarapan ay lamas-lamas ang malulusog na dibdib ng ina. Tila nangangabayo ang ina sa ibabaw ng lalaki, hindi na siya bata para hindi malaman ang ginagawa ng mga ito, lalo na at dalaga na rin siya, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawa. Nag-iinit ang kanyang katawan na tila nauuhaw na hindi malaman ang gagawing kung babalik na ba siya sa silid o hindi. Tila ba siyang nabuhusan siya ng mainit na tubig at nag-init ang buong katawan sa eksenang nakikita. Nakasilip lamang siya sa maliit na uwang ng pintuhan ng silid ng ina nang gumalaw ang mga ito, buong akala ay makikita siya ng mga ito pero mukhang masyado silang abala sa kanilang ginagawa. Nanlaki ang mga mata ng kita ang malaking ari ng lalaki, napalunok siya ng sunod-sunod lalo na nang makitang tumuwad ang ina at ipinasok ng lalaki ang malaking armas sa lagusan ng ina. Sarap na sarap ang ina sa ginagawa ng lalaki sa kanya, lalo na at kita kung paano bumaon ang ari nito sa ina. Mas lalong nag-init ang kanyang katawan sa napapanood, halos mapaliyad pa ang ina sa kasarapan hanggang sa mabilis na pagkadyot ng lalaki. "Ahhh! Ohhh! Ohhh!" halinhinang ungol nang mga ito habang kinakamit ang rurok ng kasarapan. "Sh*t! Ang sarap mo talaga, Marga," bulalas ng lalaki at sinenyasan ang ina na muling mahiga sa papag at tumagilid. Na-excite ang ina at mabilis na sinunod ang inutos ng lalaki na gawin. "Iyan ang gusto ko sa 'yo, para kang asong sunod nang sunod," ngisi ng lalaki saka muling sinaluhan si Marga sa kama. Sa pagkakataong 'yon ay dinig mahing igit ng papag sa lakas ng pagbayo ng lalaki sa ina. Napahawak si Grace sa dibdib, para siyang sinapian ng kung anong ispirito, kakaiba ang pakiramdam, nag-iinit na hindi mawari kaya bago pa siya mapansin ng mga ito ay mabilis ngunit maingat na siyang bumalik sa silid, dahil ayaw niyang makagawa ng anumang ingay at isipin ng ina na gising pa siya.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

The Ruined Man

read
24.1K
bc

The Mayor's Obsession(LINDSAY and VINCENT)SPG

read
467.8K
bc

My Last (Tagalog)

read
477.1K
bc

STEP-BROTHER (SPG)

read
2.3M
bc

That Night

read
1.1M
bc

Lust In Love (Tagalog) SPG

read
802.4K
bc

The Billionaire's Property-SPG

read
722.5K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook