Synopsis

130 Words
Synopsis Paano kung paggising mo kasama mo ang lalaking mahal mo na bigla na lang dumating sa buhay mo? Ngunit isang araw nagising ka na lang na wala na ito sa tabi mo kasabay ng pagkawala ng ama mo na siya rin ang naging dahilan. May lakas ka pa kayang mabuhay? Lalo na’t malaman mo na dinadala mo na ang magiging anak mo sa kaniya. Tunghayan ninyo ang kasaysayan ng pag-ibig ni Sheina na nagmahal lang naman pero bigla na lang nawala ang taong lubos niyang minahal at pinagkatiwalaan. Paano pagdating ng panahon na muli kayong magkita pero hindi ka naman niya kilala at malayo ito sa dating ugali niya sa una niyong pagkikita. Susuko ka na lang ba o pai-ibigin mo muli siya o iiwan na lang.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD