DISCLAIMER AND BLURB

226 Words
A complete work of fiction that came from the pigments of imagination of the writer. Any scenes, dialogues and names that might be similar to other stories or in real life are purely coincidental only.  Photos used in the cover and character profile are for reader's reference only. Although it is a complete story, I cannot publish the entire thing in one go. But I would like to hear from you, so feel free to send me your comments about the story.  Peace out! (^_^) V “Whatever happens, do not let anybody dictate your happiness,” iyon ang bilin kay Yurika ng namayapa niyang ina. Kaya nang malaman niya ang plano ng lolo niya na ipakasal siya sa lalaking hindi naman niya kilala ay dagling nag-panic ang brain cells niya. Marrying a  man she doesn’t even know and doesn’t even love means the end of her happiness! Hindi siya papayag na basta nalang matuldukan ang tinatamasan niyang  kasiyahan dahil lang sa makalumang tradisyon ng  angkan nila. Kaya walang pagdadalawang-isip na nag-empake siya at nilayasan ang  pamilya niya sa Japan. Sa Pilipinas siya nagsimula ng bagong buhay at ipinagpatuloy ang pagmamahal niya sa sining. Kuntento na sana siya sa buhay kundi lang sa pambubulabog ng kapitbahay niyang kalahi ni King Kong na si Mateo Rosales. Ngunit isang araw, hindi nalang sakit ng ulo ang ibinibgay nito sakanya—pati sakit sa puso na, as in literally!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD