Synopsis

135 Words
Full Time: All Around Mekaniko Part Time: Hottie - Dream Guy sa Kanto Laking nanay, tinuruang maging mekaniko ng tatay at all around nice guy kung maituturing si Macario o mas kilala sa pangalang Macky sa Calle Adonis. Sa taglay na kakisigan ay hindi mo aakalaing may marumi pala siyang trabaho. Oopps, iba ang iniisip ninyo. Marumi as in, naghahawak ng grasa, naaalikabukan, namamantsahan ng kalawang, nababasa ng tubig mula sa sirang gripo at nasusugatan sa mga sirang wire sa electricity ninyo. Siya rin ay 'One Call Away Guy'ng mga nasisiraan ng kagamitan o makina ng mga mamamayan ng Calle Adonis kaya't kilala siya sa mga kanto. Tunghayan kung paano aayusin ni Macario ang sugatan at baradong puso ng babaeng astig at walang inuurungan sa kanyang pagiging babaeng unipurmado. Macky. Macario Reyes-Fernandez All Around Mekaniko. Dream Guy sa Kanto. Aayusin ang wasak mong puso.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD