HE Prologue

1126 Words
Prologue "Look, I don't have time for you. Better go home," madiin niyang sabi saka niya ako tinalikuran. Humigpit ang hawak ko sa soda can sa kamay. Wala sa sariling iniangat ito saka buong puwersang ibinato sa ulo niya. Nagulat ako sa ginawa ko pero hindi ako nagpahalata. Nadala lang ako sa kabang nararamdaman ko at sa nangyari kay Abby. "Hindi ko kailangan magmakaawa para lang makausap ka!" matigas kong ani. Lumingon ulit siya sa akin. Bahagyan namang tumaas ang kaliwang kilay niya. "What?" naguguluhang tanong niya habang nakahawak sa ulo niyang tinamaan. "Don't mind her, Hon," singit naman ng girlfriend niya. "Stay back, Solenn. Mauna ka na sa office. I'll go after this." "No!" madiin namang pagtanggi nito. "I'll stay here! Wala akong tiwala sa babaeng 'yan!" Inirapan niya ako pagkatapos. Imbis na masindak ay inirapan ko rin siya pabalik. "Don't be such a hard headed, Hon." Tiningnan niya nang seryoso ang kasintahan. Nag-usap saglit ang mga mata nila. Umiling si Solenn at parang ayaw pang sumunod sa ipinapahiwatig ng boyfriend. Ngunit umigting ang panga ni Kael patunay na nagagalit na ito. "Okay!" napipilitang pagpayag ni Solenn hindi nagtagal. Padabog na naglakad siya papunta sa fire exit dito kaya medyo nasa malapit pa rin siya sa amin. Hindi pa nag-iinit ang mga singit niya roon ay naglakad na ulit siya pabalik kay Kael para halikan ito sa mga labi. Naging marubrob ang halikan nila dahil medyo matagal din ang pinagsaluhan nilang halik. Napailing na lang ako. Naalala ko na naman kasi ang eksena nila sa scandal video. "He's mine. Alone!" nakataas ang kilay niyang saad habang nakatingin sa mga mata ko. Naglakad ulit siya palayo sa amin. Tahimik na siyang nakatayo malapit sa escalator. Bakit ba parang mang-aagaw 'yong dating ko sa kaniya? Ni hindi niya alam kung bakit nandirito ako! "Now talk." Napunta kay Kael ang mga mata ko nang magsalita siya. Ngumisi muna ako sa kaniya bago ako naglakad palapit sa kaniya. Idinikit ko ang mukha ko sa mukha niya hanggang sa magkadikit na ang tungki ng mga ilong namin. Wala akong pakialam sa scandal video nila pero napagdesisyonan ko itong gamitin para makakuha ng pera at para na rin makausap ko sila nang matino. Ang lakas ng dagundong ng puso ko sa pagkakatitig ko sa mapang-akit niyang mga mata. Nanatili lang akong seryoso habang namamatay na ako sa kaba sa kaloob-looban ko. Mas malakas pala ang dating niya sa malapitan. Pakiramdam ko ay mahihimatay na ako. Iniisip ko na lang si Abby. Tama, para kay Abby ang lahat ng mga ito! Isasalba ko ang kapatid ko kahit ano pa ang mangyari. "What are you doing?" paos niyang tanong habang nakatitig siya sa mga mata ko. "Mr. Calvin, I need money." Parang dumugo ang ilong ko sa English ko. Kunwari, ako 'yong Boss sa amin tapos siya ang alipin ko. "What? No... " "I have your scandal video." Pinutol ko na ang iba pa niyang sasabihin. Nanlalaki naman ang mga mata niya sa binitiwan kong mga salita. Alam kong galit na siya kaya mas inilapit ko pa lalo ang mukha ko sa mukha niya. Napalunok ako dahil parang naramdaman ko saglit ang pagdikit ng mga labi namin sa ginawa ko. Hindi na lang ako nagpaapekto para hindi masira ang diskarte ko. Kaya ko inilapit ang mukha ko sa mukha niya ay para hindi marinig ng iba ang tungkol sa scandal video nila. Kahit papaano, ayaw ko namang isiwalat ang malupit nilang sekreto. Hindi naman ako kasing sama tulad ng iniisip nila. Nagkataon lang na kailangan ko itong gawin. "Hey, b***h!" narinig ko na namang sabi ni Solenn. Susugurin na siguro niya ako o 'di kaya ay kakalbuhin nang buhay dahil sa paglapit ko sa boyfriend niya. "What are you murmuring to my Boyfriend? Too close, dear? Sh*t, stay away, slut!" nakabibinging bulyaw niya sa akin. Slut daw pero siya ang may scandal video. Nakaloloka! "Eh, kung halikan ko na lang itong boyfriend mo para mamatay ka na riyan sa inis," mahinang bulong ko sa sarili. Namula ako dahil kaharap ko pala si Kael. Siguradong narinig niya ang sinabi ko. Nakaaakit naman kasi ang mga labi niya. Ito 'yong mga labing hindi ko makalimutan pagkatapos kong mapanood ang scandal nila. Parang naaakit tuloy akong halikan ang mga ito. Halikan mo na kasi! Siguradong masarap 'yan! sulsol ng aking utak. Napailing na lang ako para ikubli ang mga iniisip ko. "Solenn, stay where you are. Don't interfere here!" galit na utos sa kaniya ni Kael. Nakita kong tumigil naman siya. "But, Honey..." "I said, stay where you are!" "Fine!" Napangisi ako nang sagad. Unti-unti akong humakbang palayo sa kaniya. "Don't play on me, lady," seryosong bitaw niya. Ngumiti ako sa kaniya nang makahulugan. "Makikipaglaro ka sa akin sa ayaw sa at sa gusto mo. You want proof?" hamon ko sa kaniya. Hinugot ko ang flash drive sa likod na bulsa ko saka ko ito iniangat para makita niya. "Bakit nasa iyo 'yan?" gulat niyang tanong. So, he knew about this flash drive and about the video. "Wala kang kawala sa akin, Mr. Calvin. Hawak ko ngayon ang kaluluwa, pagkatao, dignidad at kahihiyan mo," smooth ngunit nagbababalang sinabi ko. Umigting ang panga niya habang nakatitig siya sa mukha ko papunta sa flash drive na hawak ko. Manginig ka, Mr. Calvin, dahil hindi ako bibitaw sa patalim kong kinakapitan. Para ito sa mga kapatid ko. Alam kong masama ang ginagawa ko ngayon pero wala na akong pagpipilian pa. Buhay ng kapatid ko ang nakataya rito. Hindi naman siguro kabawasan sa yaman nila ang kararampot na perang hihilingin ko. "Let's talk about it at my office." Napalunok ako nang kagatin niya ang pang-ibabang labi niya. Ano kaya ang iniisip niya ngayon? Ang mahalaga ay napapayag ko na siyang makausap siya. Napasinghap ako nang hawakan niya ako sa braso saka niya ako inakay sa paglalakad. Para naman akong puppet na sumunod sa kaniya. "Honey, what are you doing?" hindi makapaniwala na tanong ni Solenn sa kaniya. Hinarap naman siya ni Kael. "Solenn, we're over. Go home," madiin nitong saad. Napanganga ako sa tinuran niya. Ganoon kadaling itapon ang babae sa kaniya? Ang babaeng kasama pa niya sa scandal video! "No! Not to her!" naiiyak na apela naman ni Solenn. "Honey! Please, don't do this to me!" makaawa pa niya lalo rito. Sa halip na pansinin siya nito ay nilagpasan niya lang ang babae habang akay-akay niya ako. Gumalaw naman ako para kumawala sa kaniya pero sadyang malakas siya. "Don't move, young lady. Don't worry, I'll let you kiss me freely at my office just like what you said a while back," mapang-akit niyang bulong sa akin na siyang nakapagpataas ng mga balahibo ko.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD