Synopsis

360 Words
Synopsis "Sa ayaw at gusto mo ikakasal ka kay Mr. Moore!" Bulyaw ni daddy sa akin. "Dad, bakit ba pinagpipilitan nyong ikasal ako sa lalaking 'yon? Bukod sa arrogante wala pang modo! " galit kong sagot kay daddy. Tumigil ka Allysa Baka nakakalimotan mo na malaki ang utang na loob mo kay Mr. Moore!" ani Daddy " Dad, hindi ko makakalimutan na siya ang nagligtas sa buhay ko nang muntik na akong malunod noon pero hindi ibig sabihin no'n eh pati buhay ko ibigay ko sa kanya bilang kabayaran!" " Allysa! "Matigas na sambit ni mommy sa akin na nasa likuran ito ni daddy." Mamaya na ang kasal ninyo ni Gabriel kaya hindi ka pwedeng umayaw.Huwag mo kami bigyan ng kahihiyan ng daddy mo!" galit na bulyaw sa akin ni mommy. '' May magagawa pa ba ako? Hindi ko alam kung bakit pilit niyo ako pinapakasal sa lalaking 'yan dahil lang sa kapangyarihan niya? Dahil lang kilala siya dito sa Holand bilang sikat na negosyante?'' Pagmamaldita ko pang sabi na pilit pinipigilan ang pagpatak ng luha ko sa aking mata. '' Hindi naman sa ganoon Allysa isipin mo na lang na para ito sa ikabubuti mo isa pa malaki ang naitulong sa atin ni Gabreil. kung hindi dahil sa kanya ay baka saan na tayo pinulot ngayon. '' kunot noo namang sabi ni daddy sa mahinahong boses. '' Hindi mo ba alam na ang pera na ginagastos natin at ang pera na pinagshoshoping mo ng mga gamit mo araw-araw ay galing sa mapapangasawa mo!'' Bulyaw naman ni mommy. Tumahimik na lang ako at huminga ng malalim. Muntik na kasing nalugi ang kumpanya namin dahil sa kapabayaan ni daddy wala na akong nagawa kundi ang magpakasal sa lalaking 'yon. Ano pa ba ang magagawa ko? Pero kung tutuusin maswerte naman ako na ikasal sa lalaking iyon. Pero hindi namin gusto ang isa't- isa. Mayroon akong boyfriend pero nasa ibang bansa ito para mag-aral ng Master Degre. Isa kasing Doctor ang boyfriend ko at gusto niya pa palawakin ang kaalaman tungkol sa medisina. Hindi alam ng boyfriend ko na ikakasal ako sa iba. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa kanya kapag nagkita kaming dalawa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD