สำคัญต้องอ่าน

259 Words
สำคัญต้องอ่าน    บ้านนอกบ้านนา แค่คิดก็รู้เลยว่ารอบๆข้างทางต้องเต็มไปด้วย ทุ่งนาหรือ สวนผลไม้ไม่ก็สวนผัก ไม่ก็สวนยางที่ตอนนี้มีแทบทุกภาคไปแล้ว    ทุกอำเภอจะมีตำบล ทุกตำบลจะมีหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านก็จะมีผู้ใหญ่บ้าน และคนที่คุมตำบลก็คือ กำนัน แต่ละจังหวัดจะมีอำเภอกับตำบลไม่เท่ากัน มันอยู่ที่ประชากรว่ามากน้อยเพียงใด    ตัดมาที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ มีทั้งหมด 14 อำเภอ แต่ละอำเภอก็แตกแขนงไปอีกว่ามีกี่ตำบล แต่ที่จะเขียนถึงคือ ตำบลนั้นมี 8 หมู่บ้านค่ะ    ต่อไปนี้ ชื่อตำบล อำเภอ หมู่บ้าน เป็นเพียงชื่อที่สมมุติขึ้น ตัวละครทุกคนไม่มีอยู่จริง สามารถจินตนาการเอาเองได้นะคะ ทุกอย่างคือไรต์เตอร์ สมมุติขึ้นมาหมดค่ะ    เรื่องนี้ ไรต์จะแต่งเป็นภาษากลางนะคะ เพราะขี้เกียจแปลมาก555 + ภาษาใต้บางคำมันก็เขียนยากด้วย แต่ไรต์อยากแต่งแบบธรรมชาติโดยที่เราไม่ฝืนใจตัวเอง เพราะไรต์นั้นเป็นเด็กบ้านนอกค่ะเป็นเด็กสวน สวนยาง555+ ❌ลิขสิทธิ์❌ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ทำสำเนาถ่ายเอกสารหรือนำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเจ้าของสิทธิ์เท่านั้น
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD