twenty-one

2001 Words

Chapter 21 BEBANG… HINDI MADALI ang naging simula namin ni Thalia sa Manila. Nahirapan kaming makahanap ng matinong matitirahan, madalas hindi kaya ng budget namin. Pansamantalang nanuluyan kami sa simbahan, nakiusap kung pwedeng doon muna kami ng ilang araw habang naghahanap kami ng apartment na tutuluyan namin. At habang naghahanap kami ng bahay, naghanap na rin kami ng trabaho. Marami nga ang trabaho na pwedeng pasukan, pero karamihan dito hinahanap ay college degree holder. Meaning mga naka-graduate ng college ang kwalipikado sa trabaho. Bagay na wala kami ni Thalia, dahil parehas lang naman kaming high school graduate. Nang makahanap naman kami ng bahay, halos wala nang natira sa ipon ni Thalia. Sa akin naman uang araw pa lang namin ng Manila naubos na ang kaunting naitabi ko. M

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD